Månadens dokument maj 2021: Värnamoortens diabetesförening – Arkiv Jönköpings län

I september 2020 tog arkivet emot en leverans rörande Värnamoortens diabetesförening.

Föreningen bildades den 25 februari 1969 vid ett möte på ungdomsgården i Åminne. Medlemsavgiften var 15 kronor. Nu har föreningen upphört / uppgått i GGVV-regionens diabetesförening. Länken öppnas i nytt fönster.

Utöver protokoll, verksamhetsberättelser, historiker, korrespondens med mera, innehåller arkivet nästan 1100 fotografier och diabilder från 1970-talet och framåt. Bilderna har digitaliserats.

Genom denna rika bilddokumentation från resor, julfester, bingoaftnar, loppmarknader, auktioner, kurser och sportevenemang levandegörs föreningens verksamhet och historia på ett sätt som är svårt att uppnå med bara ord.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top