Månadens dokument september 2020 – Betalningsbössa för spårvagn – Arkiv Jönköpings län

Den här typen av betalningsbössa användes vid flera spårvägar i landet däribland Jönköpings spårväg. De fanns i flera olika storlekar och i olika utförande på den övre delen där man stoppade i mynten.

Foto av bössa i mässing och glas.
Betalningsbössa av äldre modell. Ur arkivet tillhörande Lions Club Gränna. Foto: Richard Fransson.

Vid starten 1907 kostade det 10 öre att åka med spårvagnen för vuxna. Efter en tid infördes en prissänkning som innebar att mellan halv sex och åtta på morgonen var taxan 5 öre. Sänkningen var i huvudsak till för att arbetarna vid fabrikerna skulle kunna åka billigare till sina arbetsplatser. Samtidigt infördes en barnbiljett för barn under 12 år. Även denna biljett kostade 5 öre.  

Avgifter, biljetter, polletter och växlingsautomater har varierat och kommit i många former under åren. Lika stor variation kan man tänka sig att det var på försöken att undkomma betalningen. Redan i november 1907 ställdes en yngling inför Jönköpings rådhusrätt för att ha använt sig av ettöringar som pressats ut för att passa i betalautomaten. Pojken erkände att han vid tolv tillfällen begagnat sig av denna metod och därmed försnillat 20 kronor från Jönköpings kommunala affärsverk. Under åren skulle betalningsbössorna även få smaka på knappar, utländska mynt och andra former av föremål som alla hade det gemensamt att de inte var en giltig betalning.

Ett annat knep ”gratisåkare” tog till för att undvika avgiften var att hoppa över barriären vid den bakre plattformen istället för att gå fram i vagnen och betala vid avstigning. Det kan låta något bakvänt, men fram till och med sista december 1950 erlades betalning först vid avstigningen som då skedde längst fram i vagnen. Detta ändrades 1 januari 1951. Vagnarna hade då byggts om så att påstigning skedde fram i vagnen och vid samma tillfälle betalade man alltså för sin biljett.

Större delen av innehållet i denna omarbetade text är hämtad ur Magnus Widells kapitel ”Avgifter för spårvagnsresa” som ingår i den förträffliga boken ”Jönköpings elektricitetsverk och spårvägar – Ett hundraårsjubileum”. Boken gavs ut 2007 av Jönköpings spårvagns- och busshistoriska sällskap. Redaktionellt arbete och flera av texterna i boken står Lars O. Fältskog och Lennart Lindberg för. Boken kan köpas på Jönköpings läns folkrörelsearkiv för 75 kronor.

Vill man veta mer om spårvägen i Jönköping så rekommenderas också ”Sista resan med spårvagn i Jönköping – En tidsdokumentation av Anders Wirén” (Text och urval: Lars O. Fältskog), även denna kan köpas på arkivet till en summa av 50 kronor.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top