Månadens dokument februari 2020: IOGT 247 Sirius, Nässjö – Arkiv Jönköpings län

Månadens dokument är ett foto på en efterlängtad föreningslokal. Därtill kommer tre bilder på samma hus eller plats fast vid tre vitt skilda tillfällen och sammanhang.

Logen Sirius n:o 247 bildades den 14 oktober 1882 ”med  tio (10) chartermedlemmar av J.G. Rydén från Jönköping, vilken även blev logen förste logetemplar.”

Det hade tidigare funnits en godtemplarloge i Nässjö som hette Betlehemsstjärnan, men denna hade avsomnat efter en kort tillvaro.

Den nya logen gick med stora steg framåt under de första tre åren, mycket beroende på nyfikenhet från allmänhetens sida. Därefter började medlemsantalet dala. Det svikande medlemsantalet hörde sannolikt ihop med svårigheterna med att skaffa en lämplig lokal. Lokaler som användes första tiden var bland annat Stora Missionshuset och den så kallade ”Gamla Skolan” vid Chefsgatan (som senare kom att bli idrottsföreningens lokal).

I slutet av 1885 var antalet medlemmar nere på endast 19 stycken. 1889 var antalet nere på 9, för att slutligen i maj 1891 endast vara 8 medlemmar. Logen hade under några år fört en borttynande tillvara och hade man inte kommit igång med att hålla logemöten igen under hösten är frågan om inte logen hade upphört. Hursomhelst, trenden hade vänt och 1892 rapporterades 35 stycken medlemmar. Dessvärre eldhärjades stora delar av Nässjö den 27 maj 1892, så även det hus där logen börjat hålla sina möten. Alla logens böcker och tillbehör blev lågornas rov, förutom medlemsmatrikeln som befunnit sig hemma hos en medlem. Även charter och standar lyckades man rädda.

I flera år diskuterades vikten av att finna en lämplig lokal alternativt bygga ett eget ordenshus. Flera byggnadskommittéer kom och gick utan resultat. Under några år hyrde man in sig i en lokal tillhörande Templarorden. I månadshyra betalade man 2 kr och 50 öre. Hyran höjdes under hösten 1995 till 3 kr i månaden. Under denna tid varierade medlemsantalet mellan 25-50 personer.

Efter några turer fram och tillbaka med anbud till municipalnämnden om att köpa tomt så blev ett köp äntligen av under våren 1899. Den 5 mars 1899 konstituerades logen Sirius byggnadsförening.

En stor grupp människor – sannolikt logemedlemmarna – samlade framför byggnaden som är ett trevåningshus i trä med en hissad unionsflagga.
IOGT 247 Sirius ordenshus i Nässjö. En stor grupp människor – sannolikt logemedlemmarna – samlade framför byggnaden som är ett trevåningshus i trä med en hissad unionsflagga. Okänt år.
Arkivbildare: IOGT 247 Sirius, Nässjö, ID 1870 / Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Ordenshusbyggandet kom igång på allvar under ledning av byggmästare J. Skarp och på hösten samma år kunde logen flytta in under eget tak. Huset invigdes med en större fest första söndagen i februari 1900. Logens medlemsantal hade vid denna tid stigit till 113.

Under kommande år böljade antalet medlemmar ganska kraftigt fram och tillbaka. 1909 hade man 247 medlemmar – det högsta antalet för logen dittills. När 35-årshistoriken skrevs år 1917 var antalet omkring 200.

Historiken från 1917 som ligger till grund för denna text finns i arkivet tillhörande IOGT logen nr 247 Sirius, Nässjö, ID-nummer 1870, volym G I:1.

Logen sammanslogs 1972 med IOGT-NTO Logen 110 Nässjö och erhöll namnet IOGT-NTO Logen 110 Sirius.

/ Richard Fransson, arkivarie

En gammal stadsgata bestående av grus eller jord med unga träd planterade i allé. Gatan omgärdas av bebyggelse.
ID SmF-G008m-011a, Smålands Folkblads bildarkiv / Jönköpings läns folkrörelsearkiv, okänt år
En stadsgata omgärdad av stenhus. På vägen en moped och en bil.
Blå Knuten på Rådhusgatan 12 i Nässjö. Fotografiets baksida är märkt 20 juli 1975.
ID SmF-G008m-014a, Smålands Folkblads bildarkiv / Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
Färgbild av stadsgata. Gatan omgärdas av tegelhus.
Rådhusgatan 12 i Nässjö i nutid. Blå Knuten är borta. Bilden är tagen från Google streetview.
Back to top