Månadens dokument januari 2020: Fotografier ur Smålands folkblads bildarkiv – Arkiv Jönköpings län

Back to top