Månadens dokument maj 2019 – Gotlands Gille Höglandet – Arkiv Jönköpings län

I slutet av 2018 inkom arkivet tillhörande Gotlands Gille Höglandet till Folkrörelsearkivet. Materialet är nu ordnat och förtecknat. Det är ett intressant material med rik variation på handlingarna. Dokumentation i form av fotografier, pressklipp, visböcker, protokoll och historiker speglar väl Gillets glädjefyllda sammankomster.

Ett tjugotal människor sitter och fikar på en uteplats.
Dokument med maskinskriven text.

I historiken från 2017 skriver gillesmedlemmen Ingvar Jarfjord följande:

”I ett längre tidsperspektiv är naturligtvis 25 år, ett kvartssekel, ingen lång period. Men för oss gotlänningar och gotlandsvänner här på det Småländska Höglandet har de senaste 25 åren varit en särskilt viktig och minnesrik tid. Det har varit en period, som erbjudit ovanligt rikhaltiga tillfällen till gemenskap och samhörighet. Det har också varit en period med stort utrymme för uppmärksamhet och nostalgi kring vårt älskade Gotland.

Genom tillkomsten av Gotlands Gille Höglandet för nästan exakt 25 år sedan har vi fått goda möjligheter att regelbundet träffas några gånger varje år till rolig och trivsam samvaro, där naturligtvis Gotland oftast stått i förgrunden. Vi har haft rikhaltiga programinslag med anknytning till Gotland och stämningen har ofta förhöjts av sånger om och kring vår födelseö – det har inte bara varit ”När summarn kummar…”. Det förhållandet att vi pratat mycket om Gotland förtar inte det faktum, att vi – det tror jag åtminstone – alla känner oss väl etablerade här i Småland och att vi trivs väl i det småländska landskapet, tillsammans med alla trevliga smålänningar och alla andra ”länningar”.

Räkenskaper brukar inte tillhöra de mer underhållande handlingarna i ett arkiv, men Gotlands Gille har till och med gjort något roligt av detta! Se bild nedan.

 Gotlands Gille Höglandet bildades 1990 och upphörde 2017. Här kommer ett urval av handlingar ur arkivet.

Brosch med Gotlandsgillet Höglandets emblem.
Fyra personer uppställda för fotografering vid en husvägg.
Upptaktsmöte i Lövhult den 12 maj 1990. Fr. v. Märta Fransson, Ulla Mallin-Jakobsson, Harald Fröjmark och Lisbeth Öhlin
Collage av fyra fotografier med olika lekar och fika.
Avfotograferad 10-årsjubileumsutställning.
Collage av ett pressklipp, tre fotografier med olika lekar och fika.
Avfotograferad 10-årsjubileumsutställning.
Back to top