Månadens dokument april 2019: Jönköpings Köpmannaförenings damklubb – Arkiv Jönköpings län

I slutet av oktober 1948 fick de kvinnliga affärsinnehavarna i Jönköping samt köpmännens fruar ett brev med posten. Det var en inbjudan att möta upp på Grand Hotells klubbrum torsdagen den 4 november 1948 för att, som det stod i brevet, om intresse fanns få till stånd en Jönköpings Köpmannaförenings egen damklubb.

Att intresse fanns, därom vittnade den imponerande samling av inte mindre än 60-talet kvinnor som mötte upp denna kväll.

Fru Anna Antonsson från Eksjö var kvällens gäst och hon informerade deltagarna om sin egen klubbs tillkomst och arbete. Inspirerade av detta bestämde mötet att enhälligt bilda klubben. Det blev en god start med 52 medlemmar som antecknade sig.

Andra klubbmötet ägde rum redan den 22 november samma år och antalet medlemmar ökade till 75 stycken. Under detta möte antogs stadgar, vari klubbens ändamål noga angavs:

  1. Att arbeta för ökad sammanhållning inom köpmannakåren
  2. Att höja kårens anseende för att nå ökad respekt från allmänheten
  3. Att idka social verksamhet, huvudsakligast i form av gåvor såsom kontanter, kläder och mat. Den sociala verksamheten skall främst inriktas på f.d. köpmän och köpmänsänkor samt barn inom staden. I mån av tillgång och behov skall denna verksamhet utsträckas även utom Jönköpings stad.

Att döma av historiken verkar klubben levt upp till de angivna ändamålen. Beträffande det sociala arbetet följer här några exempel.

Kort efter bildandet sydde klubbens medlemmar 20 stycken kompletta baby-utstyrslar som skänktes till ett barnhem i Tyskland. Därefter började medlemmarna sy kläder till nödställda barn i Jönköping. Vid klubbens arbetsaftnar tillverkades ca 1000 plagg de tio första åren. Ytterligare omkring 600 plagg köptes in och delades ut.

Från 1950 hade klubben en faddertös, vars föräldrar var sjuka, som fick gåvor och kläder för runt 2000 kr.

Utöver detta ordnades årligen återkommande samkväm för gamla f.d. köpmän, julbjudningar på Borgarhem, adventskaffe på Kronikerhem, julblommor och matkorgar till gamla, sjuka och behövande.

1958 var klubbens medlemsantal 116.
Runt 80 stycken deltog vid 10-årsfesten som ägde rum den 25 oktober 1958.
Föreningen upphörde i mars 2011.

(Fritt formulerat ur Damklubbens 10-årsberättelse, Richard Fransson)

Här ett urval av fotografier från arkivet tillhörande Jönköpings Köpmannaförenings Damklubb

Back to top