Månadens dokument april 2017: Huskvarna roddsällskap – Arkiv Jönköpings län

Klubbens historia

Huskvarna Roddsällskap bildades en augustidag 1912.
Initiativtagare och 1:a ordförande var stadsingenjören Axel  Salén.

Föreningen skulle förutom rodd, även syssla med kanot, simning och livräddning. Den första stora uppgiften blev att så snabbt som möjligt skaffa båt och båthus.
Båthusfrågan löstes genom att man hyrde ett hyvleri vid Vätterstranden och den första båten blev en inriggad fyra som svenska olympialaget använt.

Axel Salén skapade klubbens första målsättning:

”Roddsporten har en stor fostrande betydelse, då densamma kan betecknas som jämbördig med gymnastiken och är en idrott där varje muskel från topp till tå sättes i funktion,
men med det företrädet framför gymnastiken , att densamma utövas i härlig frisk luft.
Dessutom insåg jag från början den stora betydelse sen borde för ungdomarna i Huskvarna som hela dagarna var hänvisade till arbetet i verkstäderna” Texten är hämtad från Huskvarna Roddsällskaps hemsida: http://www.huskvarnarodd.se/?page_id=32

6 män i hattar och mössor och arbetskläder arbetar med en kanot som ligger på en ställning. Några meter bakom kanoten ser man en del av ett trähus med stängda träluckor för fönstret. En av männen har en pipa i munnen och tittar in i kameran.
Bilden är tagen vid Huskvarna Roddsällskaps båthus 22 april 1933. Foto: Hilding Nors, Huskvarna.
Back to top