Månadens dokument september 2017: Jönköpings Polisbefälsförening – Arkiv Jönköpings län

Den 15 juni 2017 inkom till Folkrörelsearkivet ett antal arkiv från Polismyndigheten i Jönköping, däribland ett litet arkiv från Jönköpings Polisbefälsförening. Bland arkivhandlingarna finns ett kvitto på 100 riksdaler från 1857 från Brännvinsutskänkningsbolaget (Se bild nedan.) Pengarna var avsedda att tjäna som ett lönetillskott till polispersonalen i Jönköping.

Bolaget som reglerade brännvinsutskänkningen i Jönköping hade gått med god vinst under koleraepidemierna (1834 och 1857) och ränteavkastningen fick enligt bestämmelserna användas till allmännyttiga ändamål.

Utöver att donera pengar till polisen bekostade Brännvinsutskänkningsbolaget även vad man kan kalla för Jönköpings första prydnadsverk, nämligen fontänen i nuvarande Rådhusparken. Fontänen inköptes 1866 till en summa av 3000 riksdaler och skänktes till Jönköpings stad. Under flera år diskuterades placeringen av fontänen, en del tyckte att den skulle placeras på Hovrättstorget – eller Stora torget, som det då kallades. Till slut invigdes dock fontänen på nuvarande plats under högtidliga former den 17 juni 1872.

Enligt vissa uppgifter (Gudmundsgillet 1930 s. 65) avgjordes inte placeringen av fontänen definitivt förrän 1877.

Ett gammalt kvitto.
Back to top