Västra Storgatan (norra sidan) – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Västra Storgatan 2

Västra Storgatan 2 – kv Gambrinus (fd Västra Förstaden nr 1/Norra kvarteret 1)

Tomten på dåvarande Norra kvarteret 1, ägdes på 1840-talet av J M Grönberg, men genom byte blev en J M Lindström ny ägare 1843. (Lagf. prot. 20/3 1843.) På 1850-talet byggdes det stora stenhuset på tomten. Sedan Lindström gått i konkurs såldes fastigheten på auktion 1876. Köpare var handlanden Gustaf Lundin och priset 24 000 kr. (Köpebrev 16/11 1868. Lagf. prot. 18/4 1876.)

Vy av Th Blomqvist 1881. Här syns Västra Storgatan med nummer 2 längst fram av fastigheterna på gatans högra sidan.

År 1896 ägdes fastigheten av Jönköpings Hotell-Aktiebolag. (Jönköpings stads adress- och annonskalender 1896. 1896, s 207.) I 1899-1900 års adresskalender finns uppgiften att fastigheten ägs av hotellaktiebolag och greve J Hamilton. Enligt 1909 års adresskalender ägdes fastigheten Norra kvarteret 1/Västra Storgatan 2 av fabrikör A Lindskog. Senare delades denna fastighet i två och den ena delen (Norra kvarteret 1 vid Parkgatan) ägdes år 1913 av Post- och telegrafverket. Den andra delen (Norra kvarteret 1 vid Västra Storgatan 2) ägdes år 1913 av fabrikör A Lindskog, som var ägare till Lindskogs Möbelfabriks AB på Torpagatan 14. I Yrkes- och affärsregister 1919-1920 nämns under rubriken Norra kvarteret, både adressen Västra Storgatan 2 och kvartersbeteckningen Granen 4. Ägare var då AB Ellenbogen. Även i 1927 års adresskalender står AB Ellenbogen som ägare till Granen 4. Granen 2 (Parkgatan 1) ägdes samtidigt av Kungl. Telegrafverket. (Adresskalendern 1927, s 177.)

Västra Storgatan från öster, med nummer 2 första huset till höger. Vykort från Calegi, Stockholm.

Konkurrenshandeln M Sandström
M Sandström hade sin butik här mellan åtminstone 1904 och 1909.

Sandströms konkurrenshandel på Västra Storgatan 2. Till höger Parkgatan. (Jönköpings läns museum)

Västra Storgatan 2 – AB Göteborgssystemet

Göteborgssystemets ”minuthandelsställe” nummer 2. (Jönköpings läns museum)

Företag på Västra Storgatan 2 (i det äldre huset)
Jönköpings Tjänstebyrå (1896)
J F Östermans lånebibliotek (1909)
Br Anderssons konditori (1918)
Engströms Eftr modeaffär (1918-1927)
Carlssons möbelaffär (1927)
Stockholms-Konditoriet (1927)

”Tiden från och med 1940-talet har inneburit stora förändringar i stadsbilden på Väster. Särskilt intensiv var omvandlingen under 1960- och 1970-talen. Handel, service och administration fordrade ständigt större ytor för sin verksamhet. Det Väster som i stort sett funnit sin form vid 1900-talets början hamnade åter i stöpsleven. Den första generationen hus från 1850- och 60-talen vid Storgatans östra del ersattes med nya och större byggnader. Ett av de tidigaste exemplen var hörnhuset vid Västra Storgatan 2 som revs 1929 för att lämna plats för Skånska Bankens 20-talsklassicistiska fyravåningshus, ritat av August Stoltz.” (Åsgrim Berlin 1989, s 28.)

Västra Storgatan 2 – Skånska Banken
Skånska Bankens huvudkontor låg i Malmö, och i Jönköping fanns ett av drygt 20 avdelningskontor. Det fanns på Västra Storgatan 2 åtminstone mellan 1936 och 1958. Här har också Sydbanken och Sydsvenska banken haft sina kontor.

Skånska Bankens avdelningskontor i Jönköping på 1940-talet. (Foto ur En bok om småländskt kultur- och näringsliv. 1946.)

Västra Storgatan 2 – Monark Cykelaffär
Fanns här åtminstone 1936.

På detta vykort syns Monark Cykelaffär till höger, i hörnet fastigheten Västra Storgatan 2.

Västra Storgatan 2 – Nya Kappaffären
Nya Kappaffären låg här mellan åtminstone 1945 och 1955.

Vykort, poststämplat 1955.

Västra Storgatan 2 – Nya Trikåaffären
Alldeles intill Nya Kappaffären låg Nya Trikåaffären, som fanns mellan åtminstone 1945 och 1958.

Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum)

Fler företag på Västra Storgatan 2
Centrum klänningar (1936)
Tekniska Affären (1936)
Halda Norden skrivmaskiner (1945)
M Ch Peterson

Västra Storgatan 4

Företag på Västra Storgatan 4
J. Engströms Urmakeri (1875)
Selander & Dahlberg (1906)

Västra Storgatan 6

Kvarteret med Västra Storgatan 6-8 hette förr Gnistan och begränsades i öster av den nu försvunna Bryggerigränd.

Västra Storgatan 6 – Rutanders
Företaget grundades omkring 1950 av Signe Rutander (född Johansson). Hon var uppvuxen i Jönköping, men hade flyttat till Stockholm och arbetat i bokhandel, en av huvudstadens bästa. Där hade hon varit i närmare 20 år innan hon återvände till Jönköping och startade eget. Senare överlät Signe Rutander sin affär på Västra Storgatan till en av sina anställda och företaget fanns kvar en bit in på 2000-talet. (Tack Gerd Bjursten och Alfa Ljungqvist för uppgifter!)

Västra Storgatan 8

Fastigheten Västra Storgatan 8, Västerhuset, uppfördes 1940. Innan dess fanns det ett äldre trähus här, byggt redan på 1830-talet och rivet 1939.

Fastigheten Västra Storgatan 8 med Apoteket Kronan och Konstflit. Foto: Knut Björlingson. (Jönköpings läns museum JM 1984/2: 474.)

Västra Storgatan 8 – Konstflit

Konstflit. Foto: Knut Björlingson. (Jönköpings läns museum)

Västra Storgatan 8 – Påfågeln Kemtvätt & Färgning

Jönköpings läns museum

Västra Storgatan 8 – Apoteket Kronan
Apoteket Kronan fanns i huset från 1876 till 1939, då det flyttade snett över gatan till korsningen Västra Storgatan-Kyrkogatan. Föreståndare från åtminstone 1878 var Alfred Sev. Carlsson. Troligen hade han även sin bostad här, liksom en pharmacie-elev E Sandblom. A S Carlsson efterträddes av C G Wahlström och dennes personal bestod 1913 av apotekarna K Nilenius och A Bredberg, farm. kand. Karin Schultz och Ture Ljunghammar samt biträdena Eira Carlberg, Märta Tehler och Lydia Isaksson. Jönköpings två apotek hade redan på den tiden nattöppet. Apoteket Kronan och Apoteket Lejonet hade ansvar för nattexpeditionen varannan månad. Utanför apoteket var det en röd lampa tänd när det var nattexpedition.

Västra Storgatan 8 – Sydsvenska Kreditaktiebolaget
Under en tid hade Sydsvenska Kreditaktiebolaget ett avdelningskontor i huset Västra Storgatan 8. 1921 var C Silferling direktör för kontoret, som senare kom att kallas Sydbanken.

Västra Storgatan 10

Västra Storgatan 10. Foto: Knut Björlingson. (Jönköpings läns museum.)

Västra Storgatan 10 – C. E. Svanberg Mekanisk Skofabrik
Företaget grundades 1859 och fanns på denna adress åtminstone 1875. Vid flera tillfällen fick Svanbergs priser för sin skotillverkning.

Annons i Adresskalender för Jönköpings stad år 1875, s 131.

Västra Storgatan 10 – Central-Magasinet

Central-Magasinet, Västra Storgatan 10. Okänd fotograf. (Jönköpings läns museum.)

Fler företag på Västra Storgatan 10
Sv. Joh. Lindqvist Urmakeri (1875)

Västra Storgatan 12

En livlig bild från Västra Storgatan 1960. Här syns både biltrafik och shoppande damer. Foto från Gunilla Nyström. (JFA-2023-008)

Västra Storgatan 12 – A R Lydahl tapetserare & sängbeklädnadsaffär
Fann här åtminstone 1930.

Västra Storgatan 12 – Jönköpings Musikaffär
Fanns på adressen 1930, och innehavare var då N. Anderson.

Västra Storgatan 12 – ABF Arbetarnas Bildningsförbund
Här finns ABF:s distriktskontor för Jönköpings län.
Länkar:
ABF:s webbplats
ABF på Wikipedia

Djurläkartorget

Musikanter på Djurläkartorget i samband med Jönköpings marknad 1970. Foto från Gunilla Nyström. (JFA-2023-008)

Västra Storgatan 16

Företag på Västra Storgatan 16:
Gumperts Bokhandel

Västra Storgatan – Tändsticksfabriken

Litteratur:
Rydén, Josef. 1982. Tekniken formade industriarbetaren. (JP 9/12 1982)

Tändsticksmuseets hemsida: matchmuseum.jonkoping.se

.
Åter till Projekt Arkivgatan – Jönköpings gator och torg

Back to top