Smedjegatan (södra sidan) – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Östers andra gata i öst-västlig riktning kom väldigt tidigt att få namnet Smedgatan, och så småningom ändrat till Smedjegatan. Redan 1620 skrev kung Gustav II Adolf och uppmanade rörsmederna runt Jönköping att flytta in till staden. Jönköpings gevärsfaktori hade verksamhet vid dels Torsviksån, Odensjö, dels Domneån i Bankeryd och i Dunkehalla. Kungens önskemål om inflyttning till staden åhördes dock i liten omfattning. Långt senare blev Smedjegatan gågata (1965).

Smedjegatan 2

Smedjegatan 2 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 1)
När Sparbanken byggdes på 1960-talet kom den att omfatta Smedjegatans tidigare gatunummer 2, 4 och 6.

Smedjegatan 2 – Tandläkare John Lindbladh

I stenhuset på Smedjegatan 2 fanns tandläkare John Lindbloms mottagning, samt även en rak- och frisersalong. Foto från 1893. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1186.)

Smedjegatan 2 – Jönköpings Stads och Läns Sparbank
Grundad 1831 på initiativ av kyrkoherde J Wetterling. Fram till 1863 fanns banken i Rådhuset, och därefter en tid i Stadshuset. Mellan 1884 och 1901 hade sparbanken lokaler i huset Torgkvarteret nr 12 och 13. År 1901 flyttade banken in i egen nybyggd fastighet vid Smedjegatan 2.
Litteratur:
Jönköpings Stads och Läns Sparbank 1831-1930. Minnesskrift. 1931.

Den stora bankhuset i Smedjegatans mynning. Utöver Sparbanken fanns här bland annat Rundbergs hattaffär, Lorentz Rak- och Frisersalong, Axel Fahlströms Advokatkontor och Anglais Matsal och Kafé. Vykort. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-266.)

Smedjegatan 2 – Carl Magnusson
Tillverkning/försäljning av flaggor.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Flaggor, s 124.

Smedjegatan 2 – EPA

EPA vid Hoppets torg. Vykort från 1960-talet. (Jönköpings läns museum JM 1991/2: 51.)

Fler företag på Smedjegatan 2:
Anglais Matsal och Kafé
Axel Fahlströms Advokatkontor
Lorentz Rak- och Frisersalong
NK Fri
Åhléns

Smedjegatan 4

Smedjegatan 4 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 2)

Smedjegatan 6

Smedjegatan 6 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 3)

Smedjegatan 6 – A F Rundbergs Eftertr.
A F Rundbergs Hattaffär startades 1883.

Vid sekelskiftet 1900 byggde Jönköpings Stads och Läns Sparbank ett stort bankpalats vid Hoppets torg, vilket kom att omfatta Smedjegatans tidigare nummer 2, 4 och 6. Det gigantiska huset hade även lokaler för butiker – här Rundbergs Hattaffär, som nog BORDE haft adress Smedjegatan 6 – men den var faktiskt Smedjegatan 2. Hattmakare A F Rundberg grundade sin firma redan 1883, och överlät den sen till Gustaf Wallsten (1911). (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 6 – Boutique ohlà-là

I augusti 1984 fotades denna butik på Smedjegatan 6. Foto: Bernt Dahlgren, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-109.)

Smedjegatan 8

Smedjegatan 8 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 9)

Smedjegatan 8 – Byström & Ohlsson

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 8 – Elof Hultgren

Smedjegatan 8 till vänster, med Elof Hultgrens butik. Vykort, beskuret. (Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-034.)

Smedjegatan 8 – Ericsons Kondistori

COLLECTION: Gustav Andersson

Ericsons Konditori låg i husets mittparti. I den bortre delen, mot öster, hade Nya Garnboden sina lokaler, som även omfattade butikslokalen i Smedjegatan 10. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 27 038.)

Smedjegatan 8 – John Petersons Herrekipering

Annons för John Petersons Herrekipering.

Smedjegatan 8 – Erik Karlsons Radioaffär

Erik Karlsons radioaffär på Smedjegatan 8. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-261.)

Fler företag på Smedjegatan 8:
A G Dufbergs Eftr specerier
Fr. Hulgren specerier
G A Johansson bildhugare
Nya Garnboden
8:ans resandevåning

Smedjegatan 10

Smedjegatan 10 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 10)

Smedjegatan 10 – Nya Garnboden

Nya Garnboden, som även hade lokaler i den stora grannfastigheten Smedjegatan 8. Företaget startades 1931, men då på Smedjegatan 24. Hit till Smedjegatan 10 flyttade Garnboden 1938. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 10 – The Body Shop

The Body Shop på Smedjegatan 12, slutet av 1980-talet. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-028.)

Fler företag på Smedjegatan 10:
Hulda Bengtsons

Smedjegatan 12

Smedjegatan 12 – kv Ansvaret 2 (fd kv Arbetet 4)

Smedjegatan 12 till vänster, med bl a Bageriet Idun och Larsson & Svahns Skeppshandel. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-256.)

Smedjegatan 12 – Bageriet Idun

Interiör från Iduns bageri, som grundades av bagarmästare Andersson på 1880-talet. 1935 togs det över av Bruno Sandberg och Gunnar Stjärnberg. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 12 – Larsson & Svahn Skeppshandel

Larsson & Svahns Skeppshandel och hela huset försvinner genom grävskopans försorg, den 25 september 1962. (Jönköpings läns museum JM 1987/26: 64.)

Smedjegatan 12 – A Andersson
Försäljning av foderämnen.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Foderämnen, s 125.

Smedjegatan 14

Smedjegatan 14 – kv Arbetet 5
Byggår: 1772

Smedjegatan 14, med plats för flera butiker. Vy från väster. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 611.)

Smedjegatan 14 – AB Carl Sandstedts Sko- & Läderaffär

Carl Sandstedts Sko- & Läderaffär, 1942.

Smedjegatan 14 – Stéens Musik

Stéens Musikhandel till vänster i Smedjegatan 14. (Jönköpings läns museum JM 1995/4: 1146.)

Smedjegatan 14 – Norks

Smedjegatan 14 med Norks klädaffär till höger. Foto: Stig Ljung. (JFA-2018-220-A1-S071-012.)

Smedjegatan 14 – Mega Konfektion

Mega Konfektion, augusti 1984. Foto: Bernt Dahlgren, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-127.)

Smedjegatan 14 – Jönköpings Elaffär

Entrén till Jönköpings Elaffär, juli 1999. Detta var en av de butiker som fick flytta när fastigheten byggdes om. Foto: Lars Östvall. (JFA 2011/218.)

Fler företag på Smedjegatan 14:
Jönköpings-Basaren

Smedjegatan 16

Smedjegatan 16 – kv Arbetet 6
Byggår: 1855

Smedjegatan 16 – A F Rundbergs Eftr.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Annons, s 124.

Rundbergs hattaffär, etablerad redan 1883 (men på annan adress). Bildannons ur Illustrerad adressbok för Jönköping (1913). Foto: Oscar Rylander.

Smedjegatan 16 – Mauritz Textil

Mauritz Textil i Smedjegatan 16, huset till höger. Foto: Stig Ljung. (JFA-2018-220-A1-S071-101.)

Övrigt på Smedjegatan 16
J A Franzéns förberedande skola (1886)
J L Strandberg hattmakare

Smedjegatan 18

Smedjegatan 18 – kv Arbetet 7
Byggår: ca 1770-talet

1. Smedjegatan 18, gatuhuset. (Jönköpings läns museum JM 1991/1: 2994.)
Gårdsbild. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2025.)
I slutet av 1980-talet återställdes fastigheten till sitt ursprungliga utseende från år 1811. Foto: Roger Jonzon, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-018.)

Smedjegatan 18 – Linnarssons Järn

Linnarssons Järnhandel på Smedjegatan 18, 1984. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-001.)

Smedjegatan 18 – Fredriks

Fredriks, Smedjegatan 18. Foto från sommaren 1984. (Jönköpings läns museum JM 1986/24: 83.)
Fredriks, 1984. Foto: Bernt Dahlgren, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-144.)

Smedjegatan 18 – 18:s Rum

På Smedjegatan 18 fanns även rumsuthyrning, under det logiska namnet ”18:s rum”. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2060.)
Till 18:s rum fanns ingång även från Södra Strandgatan. (Jönköpings läns museum JM 1987/15: 307.)

Fler företag på Smedjegatan 18:
AB Rydberg & Co (Ernst O Rosell)

Smedjegatan 20

Smedjegatan 20 – kv Arbetet 8
Byggår: 1767

Smedjegatan 20 – A Bergström snickaremästare

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 20 – Templet 437 Vätterns Ros

Från den 1 april 1892 och under ett par år framåt hyrde Templet 437 Vätterns Ros in sig i Absoluta Nykterhetsföreningens lokaler på Smedjegatan 20. Läs mer om Vätterns Ros här.

Smedjegatan 20 – Nya Beklädnadsmagasinet

Bildannons i Illustrerad adressbok för Jönköping (1913). Foto: Oscar Rylander.

Smedjegatan 20 – Anderssons Guldsmedsaffär

Smedjegatan 20 med Anderssons Guldsmedsaffär. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2012.)
Anderssons Guldsmedsaffär. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1980.)
Guldsmedsaffärens ingång på hörnet i korsningen Smedjegatan/Borgmästargrän. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 610.)

Smedjegatan 20 – Arbetarboden

Arbetarboden, Smedjegatan 20. Vykort. (JFA.)
Arbetarboden. (Jönköpings läns museum JM 1987/50: 8.)

Smedjegatan 20 – Förr & Nu

Förr & Nu flyttade in i hörnlokalerna Smedjegatan 20, 1980-talet. Foto: Bernt Dahlgren, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-012.)

Smedjegatan 20 – Smycket
Smyckebutiken Smycket startades i slutet av 1980-talet på Väster, men redan efter något år flyttades den till Hovrättstorget. Butiken drevs av Marlene Berg, som år 1997 skaffade nya lokaler på Smedjegatan 20. Våren 2021 lades företaget ned.
Läs vidare:
JP 8/1 2021 ”Smycket stänger igen – efter 23 år”.

Smedjegatan 20 – Lundbergs plåtslageri

Även Lundbergs Plåt hade adress Smedjegatan 20, men låg snarare på Borgmästargränd. Dessa två foton visar företagets lokaler i korsningen med Södra Strandgatan, samt en interiörbild. Lundbergs startades redan 1869, men under namn av grundaren J A Jönsson. 1899 övertogs firman av N Lundberg, och 1901 flyttades den till Smedjegatan 20. Från 1933 hette firman Lundbergs Plåtslageri. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Fler företag på Smedjegatan 20:
Nya Linnemagasinet (fram till 1908)
O Lindeberg bokbindare

Smedjegatan 22

Smedjegatan 22 – kv Arkadien 1
Byggår: ca 1700

Smedjegatan 22 – C H Salanders Eftr.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Färgerier, s 125.

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 22 – Björklunds Läder- & Skohandel

Smedjegatan från öster, med Björklunds alldeles till vänster i nummer 22. Vykort. (Jönköpings läns museum JM 2015/3: 157.)

Smedjegatan 22 – Svenssons Läder- & Skohandel

Svenssons Läder & Skor har här tagit över Björklunds affär, och tydligen hälften av skylten också. Till höger i fastigheten Smedjegatan 22 låg Brandts Tobak och här fanns även entrén till Olséns Foto. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2257.)

Smedjegatan 22 – A Olsén Fotografiska Magasin

Entrén till Olséns Foto var från Smedjegatan, men reklam för fotofirman gjordes redan ute i korsningen med Borgmästargränd. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2258.)

Smedjegatan 22 – Brandts Cigarraffär

1. Brandts hade inte bara tobaksvaror, utan även leksaker m m. Kanske Jönköpings mest spännande affär, åtminstone när jag var barn. Detta foto är från 1958. Foto: Hans O Johansson. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-272.)
Tobaksaffären 1987. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-002.)
Innertaket i tobaksaffären 1987. Bakom disken Pia Johansson, delägare. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-078.)

Smedjegatan 22 – Guldsmedsaffären

Guldsmedsaffären på hörnet Smedjegatan 22/Borgmästargränd. (Jönköpings läns museum JM 1986/24: 165.)

Fler företag på Smedjegatan 22:
H. Halls Litografiska Institut (1875)
Systrarna Cervin

Smedjegatan 24

Smedjegatan 24 – kv Arkadien 2
Byggår: 1760

Smedjegatan 24 – A Carlheims Frukthandel
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Frukt- & Grönsakshandlare, s 125.

Smedjegatan 24 – Lindahls Barnkläder

Smedjegatan 24 är huset till vänster, med Lindahls Barnkläder. Foto: Stig Ljung. (JFA-2018-220-A1-S106-007.)

Smedjegatan 24 – Mockamäster

Mockamäster, samt glassreklam, juni 1984. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-024.)

Fler företag på Smedjegatan 24:
Nya Garnboden (1931-1938, sen flyttat till Smedjegatan 10.)
Klädeskompaniet (1994)

Smedjegatan 26

Smedjegatan 26 – kv Arkadien 3
Byggår: 1762

Smedjegatan 26 – Urmakare J A Uddholm

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 26 – Fältskärmästare H A Lindberg

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 26 – JLS Livsmedelsaffär

På Smedjegatan 26 fanns JLS livsmedelsbutik – Jönköpings läns slakteriförening. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2275.)

Smedjegatan 26 – Allt i Bild

Allt i Bild till höger i huset Smedjegatan 26. Till vänster Fancy Lady. Foto från 1980-talet. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2180.)

Smedjegatan 26 – Frisersalong

Frisörmästaren utanför sin salong på Smedjegatan 26, året är 1958 och firman fyller 60 år. Foto: Hans O Johansson. (Hans-Ove Aldenbrinks samling JFA-2014-001-275.)

Smedjegatan 26 – Koges Dekorationsateljé
Koges fanns på denna adress mellan 1941 och 1955. Senare flyttades ateljén till Västra Holmgatan (nuvarande Museigatan).
Tack till Johannes Gustavson för uppgifter!

Innergården till fastigheten Smedjegatan 26. Koges Dekorationsateljé till höger (trol 1948). Mannen är med största sannolikhet Ingvar Alfredsson, ateljéchef på Koges. Foto: S. Erichs. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 624.)

Fler företag på Smedjegatan 26:
Fancy Lady

Smedjegatan 28

Smedjegatan 28 – kv Arkadien 4 – Kjellbergska gården
Byggår: 1700-talets slut

Smedjegatan 28 – Snickare A Lindskog

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 28 – Albin Johanssons leksaksaffär (tillverkning)
Företaget tillverkade även korgmöbler.

Interiör från Albin Johanssons verkstad på Smedjegatan 28. Bildens ägare Ester Landgren, vars far Gustaf Eklöf arbetade i verkstaden. Publicerad i Jönköpings-Posten.

Smedjegatan 28 – Nya Färg- & Kemikalieaffären
Företaget grundat 1911 av J L Franzén.

Smedjegatan 28 med Nya Färg- & Kemikalieaffären på hörnet, fotograferat den 16 februari 1964. På bilden syns även Ostbiten och Lorentzons Café & Konditori. Foto: Hans O Johansson. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-284.)
Nya Färg- & Kemikalieaffären, 1958. Foto: Hans O. Johansson. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-273.)
Interiör från affären. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-281.)

Smedjegatan 28 – Malc. Anderson

Malc. Andersons speceriaffär på ett vykort, poststämplat 1903. (Jönköpings läns museum JM 1990/1: 485.)

Smedjegatan 28 – Tusen Ting

Presentbutiken Tusen Ting fanns i fastigheten 1990, så även Svartz Päls och Pizzeria Roma. Foto: Bengt Adolfson, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-003.)

Smedjegatan 28 – Svartz Päls

Svartz Pälsaffär, rea i januari 1985. Foto: Bengt Adolfson, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-128.)

Fler företag och föreningar på Smedjegatan 28:
C J Lundgrens enkas boktryckeri
Carl Olaison bokbindare
Expert Karlsons
Jönköpings Mejeriförening
Lorentzons Café & Konditori
Nya Färg J L Franzén AB
Nyströms Blomsteraffär
Ostbiten (Mejeriföreningens affär)
P C Bergmans Lithografiska institut

Smedjegatan 30

Smedjegatan 30 – på denna nu försvunna adress fanns bl a Sven Ströms Eftr 1904 och Carl Sandstedts Sko- och Läderhandel 1920

Smedjegatan 32

Smedjegatan 32 – kv Apeln 28 (fd 1)

Smedjegatan 32 – Handlare J A Lundgren

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 32 – A Hellström & Co hatt- & mössaffär

Hellströms hatt- och mössaffär fanns på Smedjegatan 32 redan år 1878.

Smedjegatan 32 – Regent Manufaktur

Sedan gathuset Smedjegatan 32 rivits uppfördes en liten envånings byggnad, i vilken Regent Manufaktur hade affär. På detta foto från 1950-talet vänder elefanterna emellertid affären ryggen. Foto: Stig Ljung. (JFA-2018-220-A1-S018-007.)

Fler företag på Smedjegatan 32:
John Zackrissons guldsmedsaffär (1921-1927, sen flytt till Smedjegatan 42)
Mönsteraffären Iduna

Smedjegatan 34

Smedjegatan 34 – kv Apeln 28 (fd 2)

Smedjegatan 34 – Tardells Tyger

Smedjegatan 34 med Tardells Tyger i butikslokalerna vid gatan. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1848.)

Smedjegatan 34 – Wienerkonditoriet
På denna adress öppnades redan vid sekelskiftet ett konditori, av sockerbagaren Sofia Rundbeck. Det ska också ha kallats ”Röda Lyktan”, efter den lampa med rött glas, som hängde över entrédörren. När Sten Ekelund tog över konditoriet, döptes det om till Smedjegatans Café och Konditori. Från och med 1941 drevs det av Stellan Celdén och Hanna Andersson under namnet Wienerkonditoriet, Celdén & C:o.

Wienerkonditoriet, Smedjegatan 34. Kring sekelskiftet 1900 startade en fröken Rundbeck konditori här, och det fanns kvar till åtminstone 1940-talet. (Jönköpings läns museum JM 1990/1: 296.)
Wienerkonditoriet på Smedjegatan 34. I början av 1940-talet hade det bytt ägare och fått namnet Wienerkonditoriet, Celdén & Co. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Fler företag på Smedjegatan 34:
C G Alsing
C P Hedin

Smedjegatan 36

Smedjegatan 36 – kv Apeln 29 (fd 3)
Byggår: 1863-1864

Smedjegatan 34, huset närmast, sett från väster (1987). Foto: Hannu Einarsson, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-026.)

Smedjegatan 36 – A H Svenson Speceri- & Delikatesshandel

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 36 – A H Svensons Eftr., Sten Ekelund

Kaffepåse från Svensons på Smedjegatan 36. (JFA.)

Smedjegatan 36 – Lenno Sjukvårdsaffär

Lenno Sjukvårdsaffär till vänster i huset, samt en ur/optikaffär. (Jönköpings läns museum JM 1987/61: 61.)

Smedjegatan 36 – Balla Boden

Balla Boden, Smedjegatan 36. (Jönköpings läns museum JM 1986/24: 94.)
Balla Bodens innehavare, Bo Kask och Rolf Alkhagen 1983. Foto: Roger Jonzon, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-059.)

Smedjegatan 36 – Restaurang Smedjeport

Tändsticksask från den kortlivade restaurangen Smedjeport. Den ersattes snart med Gollan Möllers rockrestaurang G & Co. (JFA.)

Smedjegatan 36 – G & Co
Litteratur:
1992-05-30 JP ”Så här mycket kostar kaffe eller öl”.

Fler företag på Smedjegatan 36:
Elfton Barkman & C:o (se Jönköpings adresskalender 1875, s 129)
Fest & Basartjänst
Restaurang Hemma
Romans Bilradioservice (slutet av 1950-talet)

Smedjegatan 38

Smedjegatan 38 – kv Apeln 29 (fd 4)
Byggår: 1786

Smedjegatan 38 – Nya Skomakeriet Alex

Nya Skomakeriet Alex, Smedjegatan 38. I huset fanns även en körskola. (Jönköpings läns museum JM 1987/61: 62.)
Alex Skomakeri fanns kvar in på 1970-talet. (Jönköpings läns museum.)

Smedjegatan 38 – ICA Eol

COLLECTION: Gustav Andersson

Interiör från ICA Eol på Smedjegatan. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 14100.)

Gården Smedjegatan 38, sedd från Södra Strandgatan. Foto: John Johanson. (Jönköpings läns museum JM 2015/3: 16.)

Fler företag på Smedjegatan 38:
AEG (lagerlokal)
Birger Fleischs bilskola
G Wadners Enka, taktäckningar (1875)

Smedjegatan 40

Smedjegatan 40 – Stg 566 (fd kv Apeln 5)
Byggår: 1786

Fastigheten Smedjegatan 40 är huset i mitten på höger sida, tredje huset från Hovrättstorget. I huset fanns bl a en radioaffär. Vart elefanterna är på väg är inte klarlagt. Foto: Stig Ljung. (JFA-2018-220-A1-S018.)

Smedjegatan 40 – Jönköpings läns hemslöjdsförening
Jönköpings läns hemslöjdsförening bildades 1909 och fanns på Smedjegatan 40 i början av 1980-talet. Efter ekonomiska svårigheter gick föreningen i konkurs 1986. Det blev dock en rekonstruktion och istället bildades Jönköpings läns hemslöjdsförbund.
Källor:
1986-03-01 JP ”Hemslöjden i konkurs – men nykonstruktion på gång”, av Yvonne Teiffel.

Hemslöjdsföreningens försäljningslokal på Smedjegatan 40, mitten av 1980-talet. Den införlivades strax därefter i Länsmuseets butik. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-019.)
Öppet hus på Hemslöjden 1984. (JFA SmF-A017a-071.)

Fler företag på Smedjegatan 40:
Callbo TV
Hilding Elms körskola
Jönköpings Rörlednings AB

Smedjegatan 42

Smedjegatan 42 – kv Apeln 9 (fd 6)
Byggår: 1786 (hörnhuset) och 1865 (västra huset)

Smedjegatan 42 – Bokbindare Gustaf Jurell

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 42 – Juvelerare Zackrisson
Företaget grundat 1915 av juvelerare John Zackrisson, men på annan adress. Till Smedjegatan 42 flyttade firman 1927.

Hörnfastigheten Smedjegatan 42 med juvelerare Zackrissons affär, som flyttade in här redan 1927. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-071.)
Zackrissons guldsmedsaffär startades 1915 på annan adress. Mellan 1921 och 1927 fanns affären på Smedjegatan 32. Denna bild från Smedjegatan 42 är från 1942. (Från Sveriges privata företagare 1942.)
Smedjegatan med juldekorationer. Zackrissons till vänster. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-280.)

Smedjegatan 42 – AB Kostymcentralen

Kostymcentralens skyltfönster, Smedjegatan 42. Från 1934 var Jakob Nilsson föreståndare för butiken. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Fler företag på Smedjegatan 42:
Almén & Busck
Almén & Busck´s Eftr.
Furuhuset
Jönköpings Reparationsverkstad
O Lindebergs Eftr. bokbindare

Vi tar gärna emot bidrag till denna hemsida om företag och föreningar i Jönköping! lars.ostvall@jlfa.se

Back to top