Tillfällig begränsning av service till allmänheten – Arkiv Jönköpings län

Under perioden november-maj kommer Folkrörelsearkivet ha begränsade öppettider för allmänheten. För arkivbesökare har vi öppet en dag i veckan, torsdagar kl 10-14, då vi hänvisar till Arkivhusets forskarsal. Kontaktar man oss i förväg, så finns arkivmaterial på plats när man kommer. Service till våra medlemmar fortgår som vanligt. Inlämning av material sker dock endast efter överenskommelse. Anledningen till den tillfälliga begränsningen är att Folkrörelsearkivet har ont om plats i arkivet. För att frigöra utrymme kommer därför en särskild satsning göras på förtecknings- och gallringsarbete. Vi hoppas på er förståelse för detta. Ett bra arkiv är ett välordnat arkiv!

Back to top