Järnvägstorget – Svenskbyborna – Arkiv Jönköpings län

Svenskbyborna och Koge

I december 2021 inkom en tavla till arkivet, i samband med en större mängd arkivmaterial från Unionen Småland. Tavlan är från 1969 och signerad Koge – Karl-Olof Gustavson. Koge var dekoratör till yrket och verksam i Jönköping. Han började med en reklambyrå på Smedjegatan, sedan på Östra Torget innan han flyttade sin ateljé till Museigatan. (JP 2/8 2017). Tavlan föreställer de s k Svenskbybornas ankomst till Jönköping 1929.

Tavla föreställande en samling människor av olika kön och åldrar, i bakgrunden en spårvagn och ett hus.

Svenskbyborna var ättlingar till den svenska koloni som fanns på Dagö utanför Estlands kust, men som hamnade under ryskt styre när Sverige förlorade Estland till Ryssland vid freden 1721. I och med detta försämrades levnadsvillkoren drastiskt för den svenska kolonin. I början på 1780-talet beslöt dessutom den ryska kejsarinnan Katarina II att de svenska bönderna skulle flyttas till det nyerövrade Ukraina. Vandringen dit var lång och mödosam. Mindre än hälften av de 1200 personer som gav sig av på den 200 mil långa vandringen som tog runt ett år, nådde den plats norr om Svarta Havet som skulle komma att kallas Gammalsvenskby. Under mycket svåra förhållanden levde kolonin på denna plats fram till 1920-talet. Trots hjälpsändningar från Röda korset var till slut enda räddningen att försöka ta sig till Sverige, vilket man också gjorde. I Sverige mottogs man med öppna armar och i Jönköping ordnades en storslagen välkomstceremoni. Det var sannolikt en av 1929 års stora händelser i Jönköping, kanske till och med den största.  

Som ni kan se har Koge använt ett fotografi som förlaga till tavlan, ett fotografi från svenskbybornas ankomst till Jönköping i början av augusti 1929.

En samling människor av olika kön och åldrar, i bakgrunden en spårvagn och ett hus.
Fotografiet finns på Jönköpings läns museum och har identifikationsnummer JM.2003-1-952

Vill du läsa mer om Svenskbyborna och se fler fotografier så följ denna länk: https://jonkopingslansmuseum.se/bloggportal/museet/svenskbyborna/

/ Richard Fransson, arkivarie

Tillbaka till Järnvägsgatan / Järnvägstorget

Back to top