En liten film om allmän och lika rösträtt – Arkiv Jönköpings län

I arkivet finns dokument sparade efter alla de föreningar och folkrörelser som kämpat och kämpar för att förändra samhället till ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Här finns till exempel historien om den folkrörelse som ledde fram till allmän och lika rösträtt. Här finns demokratins historia!
Därför är det viktigt med arkiv, så att alla människor på lika villkor har möjlighet att ta del av de historiska dokument som ligger till grund för vårt samhälle.
För att förstå vår samtid, måste vi förstå vår historia.

Detta bildspel visades första gången i samband med Kulturforum UNGA 2019 fredagen den 15 november i Glashuset, Gislaved.

Back to top