Sandgatan – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Sandgatan 5

Sandgatan 5 kallades ”Bommen”, berättar Ingrid Leinehed, som har sina rötter här. Bommen låg i hörnet Sandgatan 5 och Lillgatan 32. På fastigheten fanns bl a två bersåer – en enklare och en lite finare. ”Den senare var vitmålad och övertäckt med blad och pipranka. Där satt herrarna och samspråkade och drack kaffe med avec.” (Ingrid Leinehed 18/11 2022)

Här är ”Madamerna på Bommen”. Huset på andra sidan gatan är ”Lyckan”, där bagare Storm och köpman Charles Ström bodde på 1940-talet. ”Madamerna” är, från vänster: Carolina Ljungberg, gift Svensson (Ingrid Leineheds mormor), Victoria Andersson, Wilhelmina Ljungberg, Emilia Andersson och längst till höger Hulda Blom (eller möjligen Ida Blom). Fotot togs 1926 av Gertrud Svensson, gift Forsberg, som emigrerade till USA 1919, men var på besök i Jönköping 1926.

Flickan med dockan är Inga Andersson, född 1929, dotter till Gustaf och Olga Andersson. Familjen bodde på Sandgatan 5 – ”Bommen”. Foto från Ingrid Leinehed.

Back to top