Kanalgatan (norra sidan) – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Kanalgatan är döpt efter den kanal som fanns här från 1600-talet fram till 1920-talet. Den sträckte sig från Munksjön genom hela Öster och utmynnade i Vättern, vid Liljeholmen. Under en period kallades den norra delen av Kanalgatan just för Norra Kanalgatan, och den södra följaktligen Södra Kanalgatan. Kanalen lades igen 1926-1927, lagom till den stora Jönköpingsutställningen 1928. Därmed behövde man inte dela upp gatan i norra och södra, utan namnet blev rätt och slätt Kanalgatan.

Vy över Kanalgatan från väster, innan kanalen lades igen. Då kallades den delen av gatan som låg norr om kanalen Norra Kanalgatan, och den södra förstås Södra Kanalgatan. Till vänster på bilden den 1904 invigda fastigheten som inrymde Jönköpings Teater, Grand Hotel m m. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1078.)
Kanalgatans västra del. Vykort från tidigt 1900-tal. (Lennart Lindberg.)

Kanalgatan 3

Kanalgatan 3, kv Bägaren 2.

Den vackra fasaden på stenhuset Kanalgatan 3, uppfört 1885. Foto: E Eriksson. (Stig Ljungs arkiv. JFA.)
Vy över kanalen från väster, med Kanalgatan 3 till vänster. (Foto ur Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-096.)

Kanalgatan 5

Kanalgatan 5, kv Bägaren 3.

Detta foto är taget från öster, enligt uppgift 1926. Fastigheten Kanalgatan 5, som uppfördes 1860, är alldeles till vänster om det ljusa huset med gaveln mot ”Norra Kanalgatan”. (Foto ur Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-601.)

Kanalgatan 5 – AB Göteborgssystemet

Interiör från AB Göteborgssystemets utskänkningsställe nr 8, Kanalgatan 5. Året är 1900. (Jönköpings läns museum JM 1988/2: 2934.)

Fler företag på Kanalgatan 5:
Jönköpings Spritförsäljning
Klippsalongen
Lisa Flodin Kafé och Matservering
Norma Matsalar och Café
Strömstedt & C:o
Traktör C J Möller

Kanalgatan 7

Collection: Evert Andersson

Kanalgatan 7 omfattade både den långa byggnaden utefter Kanalgatan och hörnhuset. Foto: Evert Andersson. (Jönköpings läns museum JM 2016/3: 217.)

Kanalgatan 7 – Jönköpings-Magasinet (Elmblads Bosättningsaffär)

I den långa, låga byggnaden utmed Kanalgatan fanns i början av 1900-talet Elmblads bosättningsaffär – även kallat Jönköpings-Magasinet. Vykort. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 1969.)
En betydligt yngre bild på längan, ursprungligen ett stall, som revs i juni 1986. (Foto från Lennart Lindberg.)

Kanalgatan 7 – Frisör Fagerberg

I hörnhuset fanns redan på 1940-talet en frisör Fagerberg. Denna bild ser ut att vara från 1960-talet. Foto från Lennart Lindberg.
Hörnhuset på Kanalgatan 7, november 1983. Foto: Bosse Andersson. (JFA-2012-108.)

Fler företag på Kanalgatan 7:
Antikvitetshandlare Lundberg
Fruktaffären Banan
Jönköpings Allehanda
Sadelmakare C Pettersson

Kanalgatan 9

Kanalgatan 9, kv Balder 1. Tidigare Munckska gården.

Jönköpings läns museum

Kanalgatan 9 – Eklöfs Skomagasin

I det låga huset Kanalgatan 9 fanns länge Eklöfs Skomagasin. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-062.)
Fastigheten en bit in på 1900-talet. (Brogrens arkiv. JFA.)

Kanalgatan 9 – Löfgrens

I mitten av 1900-talet hade lokalerna tagits över av (kopparslagare?) Löfgren. (JFA-2012-067-139.)

Företag på Kanalgatan 9:
Pizzeria Alcamo

Kanalgatan 11

Kanalgatan 11, kv Balder.

Det röda huset är Kanalgatan 11. (Foto från Lennart Lindberg.)

Företag på Kanalgatan 11:
Nilsson & Co skrädderi
Nya Hushållsaffären
Stenbergs kläder

Kanalgatan 13

Kanalgatan 13, kv Balder 3.

Kanalgatan 13 vid Östra torget, år 1904. Bilden något beskuren. Foto: Algot Friberg. (Jönköpings läns museum JM 1992/1: 367.)

Företag på Kanalgatan 13:
Eklöfs sliperi
Firma Handpress
Projektia AB
Värmeledningsfirman Harald Ahxner

Kanalgatan 15

Kanalgatan 15, kv Biet 6.

På andra sidan Stjärngränd låg den s k Almqvistska gården utmed Norra Kanalgatan. I augusti 1903 drabbades fastigheten av en brand och de inneboende fick försöka rädda de som räddas kunde. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1534.)
Stjärngränd och fastigheten i kvarteret Biet 5 efter branden. (Foto ev J G Wetterholm.)
Ett högt och långt plank omgärdade tomten åt Kanalgatan. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA.)
Tomten förblev obebyggd under långt tid. Denna bild möjligen från slutet av 1920-talet. Kanalen har lagts igen. Foto från Lennart Lindberg.

Kanalgatan 15 – Jönköpings Stadsmissionsförening

År 1935 uppfördes slutligen en stor stenbyggnad på Kanalgatan 15 – Betlehemskyrkan, ritad av Göran Pauli. Byggherre var Jönköpings Stadsmissionsförening. Idag heter kyrkan Allianskyrkan. Vykort från 1930-talet.

Kanalgatan 17

Kanalgatan 17, kv Biet 2.

På Kanalgatan 17 uppfördes 1930 ett större bostadshus med affärslokaler i bottenplan. (Jönköpings läns museum JM 1992/1: 365.)

Kanalgatan 19

Kanalgatan 19, kv Biet 3.

Träfastigheten i hörnet av Kanalgatan och Björngränd, innan rivning. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 111.)

Jönköpings Förgylleri
På Kanalgatan 19 låg Jönköpings Förgylleri. Verksamheten startades emellertid i Sundsvall på 1880-talet av J F Synnergren. 1884 flyttade Synnergren sin rörelse från Sundsvall till Jönköping. Här utvidgades den till att omfatta även glasmästeri, möbelsnickeri och tapetserarverksamhet. När J F Synnergren avled tog änkan och sonen över firman och drev den tillsammans till 1924. Då tog istället systern Thyra Synnergren (f 19/6 1882) över, tillsammans med en kompanjon Nils Welander (f 21/9 1897). Thyra hade en lång och gedigen skolning i yrket, som hon började hos sin far 1906. Hon erhöll gesällbrev 1910, efter att hon bl a praktiserat i både Danmark och Norge. Hon var då en av de första kvinnliga hantverkarna i branschen. Nils Welander kom in i firman 1914 och var kvar till sin död 1941. Jönköpings Förgylleri, senare med namnet Th Synnergren & Co, utförde förgyllningsarbeten av alla de slag – specialiteten var träförgyllningar. De utförde även reparation av kyrkliga föremål och liknande.
(Uppgifter från Sveriges privata företagare. 1942, s 387.)

Kanalgatan 19 – Rhodos

Meny för Rhodos. (JFA.)

Fler företag på Kanalgatan 19:
Agéliis garveri
Ciselör Borg
Grunds Radio TV

Kanalgatan 21

Kanalgatan 21, kv Björken 1.

Det stora huset Kanalgatan 21. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1555.)
Björngränd och trähuset Kanalgatan 21 på 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-002.
Som synes fanns även en fiskaffär i kvarteret, eller i dess närhet. Foto från Lennart Lindberg.

Kanalgatan 23

Kanalgatan 23, kv Björken 2.

Bortom Kanalgatan 21 syns det gavelställda huset Kanalgatan 23. Även det större huset, med fasaden åt Kanalgatan, hörde till denna fastighet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-012.)
Collection: Leif Rogö

Kanalgatan 25

Kanalgatan 25, kv Björken 3.

Kanalgatan 25 var ett mindre hus med endast en några få meter utmed Kanalgatan. Åt andra hållet hade istället tomten (kvarteret Björken 3) en betydligt längre sträcka utmed Östra Storgatan än t ex granntomten åt väster. Oid foto från ca 1950.

Kanalgatan 27

Kanalgatan 27, kv Björken 4.

Kvarteret Björken med det avlånga huset Kanalgatan 27 i förgrunden. (Jönköpings läns museum JM 2011/1: 391.)

Kanalgatan 27 – Jönköpings Mejeriförenings filial
Jönköpings Mejeriförening upa bildades 1930. Filialen på Kanalgatan 27 var en av de 30 butiker föreningen ägde (1946).

Kanalgatan 27 – Beauty Hundsalong

Under en tid fanns en ”hundsalong” i hörnhuset på Kanalgatan 27. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-001.)

Fler företag på Kanalgatan 27:
Johansson Matvaruhandel

Kanalgatan 29

Kanalgatan 29, kv Bohus 1.

Ränterigränd med fastigheten Kanalgatan 29 till höger. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 806.)

Kanalgatan 31

Kanalgatan 31, kv Bohus 2.

Kanalgatan 31. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 802.)

Kanalgatan 33

Kanalgatan 33, kv Bohus 3.

Den långa träbyggnaden med adress Kanalgatan 33 hör till den s k Ulfsparregården från slutet av 1700-talet. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 704.)

Kanalgatan 35

Kanalgatan 35, kv Bohus.

Kanalgatan 35 är det första ljuset tvåvåningshuset på vänster sida, till höger om den låga längan. De båda husen höger om nummer 35 synes ha blivit rivna för Ulfsparregatans breddning. (JFA-2011-218. Beskuren bild.)
På denna bild syns de tre husen längst i öster i kvarteret Bohus. Längst till vänster skymtar trähuslängan på Kanalgatan 33, och därefter tvåvåningshuset Kanalgatan 35. Det låga huset i bildens mitt är nummer 37 och hörnhuset nummer 39. (Foto från Lennart Lindberg.)

Kanalgatan 37

Kanalgatan 37, kv Bohus.

Kanalgatan österut med det låga envåningshuset nummer 37 till vänster. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA 2012-304.)
Till vänster det låga huset på Kanalgatan 37 och den stora innergården. Det ljusa tvåvåningshuset är Kanalgatan 39. Båda husen borta sen länge. (Foto från Lennart Lindberg.)

Kanalgatan 37 – Lilla Korgboden

Reklamblad för Lilla Korgboden. Odat. (JFA)

Fler företag på Kanalgatan 37:
Agéliis garveri, filial

Kanalgatan 39

Kanalgatan 39, kv Bohus.

Det ljusa huset är Kanalgatan 39. Möjligen en 50-talsbild. (Foto från Lennart Lindberg.)
Kanalgatan, sedd österifrån, med det ljusa huset 39 alldeles till höger. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1546.)
Huset Kanalgatan 39 revs då Ulfsparregatan breddades. I bakgrunden Allmänna Brand. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 27 139.)
Till denna, den östraste delen av kvarteret Bohus, flyttades två äldre fastigheter – dels ”Fjällahuset” (fd Pihlkvists konditori på Östra Storgatan), dels detta hus, en loftbod från 1786 som ursprungligen stod på Smedjegatan 40. Idag inrymmer den Kristina Scoutkår. Till höger kvarteret Cigarren. November 2020. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Kanalgatan 41

Kanalgatan 41, kv Cigarren 1.

Det mörkare huset i bildens mitt, Kanalgatan 41, är idag rivet och istället finns här den stora byggnaden ”Cigarren”. (Jönköpings läns museum JM 1985/15: 283.)
Vy över kvarteret Cigarren med huset Kanalgatan 41 i förgrunden. Till höger de två smala tomterna nr 43 och 45. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2145.)

Kanalgatan 43

Kanalgatan 43, kv Cigarren 2.

Kanalgatan 45

Kanalgatan 45, kv Cigarren 3.

Här syns nästan alla de gamla husen i kvarteret Cigarren. De två trädgårdarna med staket till vänster i bild bör vara Kanalgatan 43 och 45, och det stora huset Kanalgatan 47. (Foto från Lennart Lindberg.)

Kanalgatan 47

Kanalgatan 47, kv Cigarren 4.

Det stora huset till vänster bör vara Kanalgatan 47. Notera de båda äldre husen, Kanalgatan 49 och 51. I fonden skymtar Vedtorget. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1551.)

Kanalgatan 49

Kanalgatan 49, kv Cigarren 5.

Kanalgatan 49. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2135.)
Vy från gården Kanalgatan 49/Östra Storgatan 90 (år 1903). Foto: Algot Friberg.

Kanalgatan 51

Kanalgatan 51, kv Cigarren 6.

Kanalgatan 51. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2137.)
Collection: Gustav Andersson

En fantastisk vy över forna bebyggelsen i kvarteret Cigarren. I förgrunden Kanalgatan 51. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 27 023.)

Kanalgatan 53

Kanalgatan 53, kv Cigarren 7.

Vy med det stora huset på Kanalgatan 53 i förgrunden, kanske 1940-tal. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2147.)
Kanalgatan med det vita huset nummer 53 i mitten. Det ser ut som att det hänger en skylt på huset, kanske till en butik. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 27 483.)

Kanalgatan 55

Kanalgatan 55, kv Cigarren 8.

Kanalgatan 55 är det något lägre huset till höger. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2148.)
Dessvärre är det dåligt med bilder på vissa gamla jönköpingshus, bland annat Kanalgatan 55. Men här är det i alla fall, i bildens mitt. Mannen på trottoaren har just passerat huset och syns här framför porten till nummer 57. Till vänster står en tjusig Opel Rekord, som indikerar att bilden kan vara tagen kring 1960. (Jönköpings läns museum JM 1987/50: 51.)

Kanalgatan 57

Kanalgatan 57, kv Cigarren 9.

Det ståtliga trähuset på Kanalgatan 57, troligen på 50-talet. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2195.)

Kanalgatan 59

Kanalgatan 59, kv Cigarren 10.

Kanalgatan 59 var hörnhuset mot Vedtorget. Foto från Lennart Lindberg.
En vacker översiktsbild av husen Kanalgatan 57 och 59 med innergård. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 27025.)
Kanalgatan 59 till vänster på en vy från söder. I fonden Vedtorget. (Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA 2012-304.)
Kanalgatan 59 hade större delen av sin fasad mot Vedtorget. Detta foto troligen från 1950-talet. (Jönköpings läns museum JM 1987/50: 52.)
Vedtorget med Kanalgatan rakt fram och nummer 59 till höger. (Jönköpings läns museum JM 1991/2: 49.)

Kanalgatan 59 – Jannes Aptitbar

I den nya fastigheten i kvarteret Cigarren låg Jannes Aptitbar i hörnet mot Vedtorget, foto från 1984. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA.)

Fler företag på Kanalgatan 59
Lilla Paris – se Östra Storgatan 90

Se gärna vidare på andra sidan: Kanalgatan (jämna nummer).

Back to top