Månadens dokument februari 2023: KFUM – Arkiv Jönköpings län

Idrottssällskap, segelsällskap, sångkörer, musikkårer, storband, diskussionsklubbar, Onsdagsklubbar, Bibliotek, gossavdelningar, pojkarbetskommittéer, scoutkårer, sommarhem, basarkommittéer, sommarhem och byggnadsfonder – detta är bara några av många olika verksamheter som KFUK (Kristliga Föreningen för Unga Kvinnor) och KFUM (Kristliga Föreningen för Unga Män) ägnat och delvis fortfarande ägnar sig åt. Rörelserna kom från England till Sverige under mitten av 1880-talet. KFUK 1895 och KFUM 1897.

1966 gick de samman och bildade den gemensamma riksorganisationen KFUK-KFUM:s Riksförbund. Sedan dess har rörelsen i Sverige arbetat med unga människor utifrån värderingar som grundlades redan av de engelska ursprungliga motsvarigheterna YWCA och YMCA kring mitten av 1800-talet. Dock har verksamhetsformerna förändrats med tiden, efter unga människors aktuella behov.

2011 beslutades att rörelsen kort och gott skulle kallas KFUM – med betydelsen Kristliga Föreningen av Unga Människor.

Verksamheten tycks kontinuerligt få nya grenar på sitt organisationsträd. Idag är till exempel skateboard en ny verksamhetsform inom KFUM. Utöver idrotten, är musik och annan kultur centrala delar av KFUM:s verksamhet som engagerar många ungdomar idag.

På Folkrörelsearkivet finns över 100 olika arkiv som sorterar in under KFUM-rörelsen.

Bilderna nedan tillhör KFUM Jönköping och har nyligen blivit skannade. Tyvärr finns det inte så mycket information om bilderna, annat än att de är tagna kring 1920-30-talet . Bilderna har skannats från glasnegativ, glasdia, negativ och vanliga fotografier – med varierande bildkvalitet, varför många av dem har redigerats innan de lagts ut här.

/ Richard Fransson, arkivarie

För den som är nyfiken på mer om KFUM:s historia rekommenderas följande länkar:

https://kfum.se/om-kfum/var-historia

https://sv.wikipedia.org/wiki/KFUK-KFUM

Ett gruppfoto av unga män i träningskläder med numrerade t-shirts.
Välklädda kvinnor och män utomhus i ett skogsområde nära en sjö.
En samling unga män i uniform och mössor i en entré med texten KFUM gjord av pinnar.
Fem kvinnor utanför träbyggnad, skalar något förmodligen potatis.
Stort tält med flertalet huvuden som tittar ut.
Samling unga män som poserar med pinnar som om de vore soldater.
Stor samling välklädda barn med hattar inklusive några få vuxna män, utomhus.
Samling ungdomar tittar ut från ett tält.
Några unga män äter mackor utomhus i gräset.
Gruppfoto ett antal ungdomar utomhus.
Gruppfoto av många barn i stor sal.
Stor samling folk utomhus vid picknickbord.
Tält i en ring runt en lägerplats med eld och flaggstång.
Sista bilden är från ett sommarläger på Svansö 1929.

Back to top