Östra Storgatan 3 – Sandwalls Järnaffär – Arkiv Jönköpings län

År 1854 brann kvarteren utmed Östra Storgatan och Stora Hotellet och därefter uppfördes andra hus här. På Östra Storgatan byggdes ett stenhus med en affärslokal i bottenplanet och här startade Frans Gustaf Sandwall en järnaffär, som kom att bli stadens förnämsta.

Den kom att finnas kvar i över 100 år och vi äldre jönköpingsbor minns nog, kanske inte affären, men sättet som de transporterade sina varor på. Långt in på 1950-talet envisades Sandwalls med att använda häst och vagn, hästarna var inga stillsamma typer, utan snarare åt rashästhållet och det var inte så sällan de kunde ses skena på Storgatorna i staden.

F G Sandwall var högst densamme Sandwall som startat Sandwalls Gjuteri, som så småningom kom att bli en av stadens största industrier under namnet Jönköpings Mekaniska Werkstad. I den nystartade affären försåldes en hel del av det hushållsgjutgods som tillverkades på JMW. F G Sandwall avled 1907 och företaget övertogs av sonen Gustaf Sandwall. Det blev då ett aktiebolag, AB Gustav Sandwall och som sådant drevs det med stor framgång till i början på 1960-talet då verksamheten lades ner och husets revs.

Avlångt brunt stenhus, utanför en del sittande människor och blommor.
Fastigheten Östra Storgatan 3 strax innan rivning. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-111.)

Längst in i Sandwalls Järnaffär låg en pojkes eldorado. Där hade man ett utrymme för försäljning av Märklin.  Märklin var under 1950-talet, i konkurrens med Fleischmann, de mest framgångsrika tillverkarna av modelltåg, eller som man sade ”elektriska tåg”. Det var varje pojkes dröm att ha ett elektriskt tåg.  Efter att i många år ha sparat min veckopeng, 2 kronor, och därtill bevarat alla små penninggåvor som kunde tillfalla från släkten, så kunde en stolt pojk gå ner till Sandwalls 1952 och för 125 kronor inhandla en modellsats, den enklaste bestående av en rundbana, ett ”ånglok” och två personvagnar. Därtill köptes en transformator, som var den tyngsta utgiften.  Det var inga tunga steg hem från Östra Storgatan till Gränsgatan denna dag.

Men nu är min järnväg borta, den blev lite större med tiden och borta är även huset och Sandwalls Järnaffär.

Lennart Lindberg

Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping.

Tillbaka till Östra Storgatan, norra sidan

Back to top