Månadens dokument september 2022: Jönköpings Borgarhem – Arkiv Jönköpings län

Vi fortsätter på förra månadens pensionärstema, fast ur ett annat perspektiv och ur ett annat arkiv.

Stenhus i backe med flera personer spridda framför och på balkongerna.
Jönköpings Borgarhem på Bymarken, utan år.

Föreningen Jönköpings Borgarhem bildades den 27 november 1906 på initiativ av Jönköpings köpmannaförening och Jönköpings hantverks- och industriförening. Föreningen var enligt 1928 års historik:

en humanitär, alldeles privat institution med ändamål att här i staden upprätta hem åt ”äldre orkeslösa och i ekonomiskt hänseende mindre lyckligt lottade män och kvinnor samt barn, som en längre tid eller minst 10 år varit boende inom samhället och tillhört hantverks-, industri- och köpmannakåren”.

Ett hem för nämnda målgrupp kom så småningom också att byggas, närmare bestämt på tomt n:r 2 i kvarteret Sländan på Berghemsområdet som skänktes till föreningen av Jönköpings stad 1924. Efter en utlyst tävling antogs arkitekt Öbergs ritningsförslag på hur huset skulle planeras och se ut. Byggmästarna Engdahl och Persson fick, efter att ha lämnat lägsta bud, uppdraget att uppföra byggnaden. 1927 invigdes huset av Oscar Dahlbäck som var borgmästare i Jönköping från 1923 till 1953.  

Vardagsrum med soffa, bord, stolar, växter, tavlor med mera.
Interiörbild från Borgarhemmet på Bymarken, utan år.
Kök med diskbänk, spis, skåp, bord, pall, med mera.
Interiörbild från Borgarhemmet på Bymarken, utan år.

Att det dröjde nästan 20 år innan föreningen kunde inviga sitt första hem är kanske inte så konstigt om man betänker att huset med inhägnad och planteringar kostade runt 70 000 kronor. Enbart medlemsavgifter hade inte på långa vägar varit tillräckligt. 1907 inlämnade föreningen en ansökan till Kunglig Majestät om att få anordna lotteri, men ansökan avslogs. 1910 arrangerades en hantverksmässa med lyckat resultat, vilket renderade föreningen 6000 kronor i behållning. 1913 upprepades initiativet och ytterligare 5000 kronor kunde läggas till föreningens besparingar. Därtill kom en donation på 20 000 kronor från en okänd donator och helt plötsligt såg både ekonomi och framtidsplaner betydligt ljusare ut.

Stenhus sett från länge upp i jordbacke, två personer utanför.
Boende i Borgarhemmets olika lägenheter. Album ur Borgarhemmets arkiv.
Sittande man med skägg och en mängd handskrift.
Gammalt par, kvinnan sitter och mannen står, och en mängd handskrift.
Sittande kvinna och en mängd handskrift.

Boende i Borgarhemmets lägenheter. Borgarhemmets album.

Sittande gammalt par och en mängd handskrift.
Gammalt par, stående man och sittande kvinna, och en mängd handskrift.
Sittande par och en mängd handskrift.

Boende i Borgarhemmets lägenheter. Borgarhemmets album.

Sittande gammalt par och en mängd handskrift.
Gammalt par, sittande kvinna och stående man, och en mängd handskrift.
Sittande par och en mängd handskrift.

Boende i Borgarhemmets lägenheter. Borgarhemmets album.

Ensam sittande kvinna och en mängd handskrift.

En boende i Borgarhemmets lägenheter. Borgarhemmets album.

Två foton sida vid sida av en man som skakar hand med två olika andra män, ytterligare en man till vänster, skylten har en symbol som ett fyrklöver.
Från föreningens 50-årsjubileum. Notera skylten!
Skylt med en fyrklöversymbol, text "Föreningen Jönköpings Borgarhem 1906 1956, 50 år; klöverna övre blad är vättern, vänstra är Bymarken (1925), högra är Rosenlund (1947), och nedre ett hus med en fallande stjärna och ett frågetecken.
Handmålad skylt i arkivet.

På skylten som gjordes till 50-årsjubileet framgår att föreningen lyckades uppföra ytterligare ett borgarhem. Det andra hemmet låg på Rosenlund och invigdes 1947.

Där väljer jag att avsluta mina efterforskningar, men om DU skulle vilja fördjupa dig ytterligare i Jönköpings Borgarhems historia finns det goda möjligheter att göra det – på Länsarkivet finns 20 arkivlådor med material från föreningen som spänner mellan åren 1897 och 2010!

/ Richard Fransson, arkivarie

Källor: Jönköpings Borgarhem ID 4114, volym F I:1 Historik (1928), volym K:266 pressklipp (JP 18 november 1931).

Back to top