Månadens dokument januari 2021: NOV. Logen 683 Framtidens Krav (Smålands Anneberg) – Arkiv Jönköpings län

”Efter ett föredrag af N.O.W. Agitator Herr Adolf Lundhgren bildades här i Anneberg lördagen 17. Nov. 1907. En ny loge av N.O.W. Den nya logen erhöll namnet Framtidens Kraf.”

– Inledande rader ur logens första protokoll.

Under hela första delen av 1900-talet förekom en livlig debatt om den höga alkoholkonsumtionen i Sverige och mängder av nykterhetsloger bildades i slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Många människor ansåg att missbruket ledde till stora problem och kostnader för samhället och även för enskilda personer.

Nykterhetsrörelsen växte sig allt starkare. 1907 inlämnades en motion till Riksdagen om totalt rusdrycksförbud, denna avvisades dock.

Runt fyrtio personer, både män och kvinnor, uppställda i skogen för fotografering.
Text på fotots baksida: ”Nykterhetslogen Verdandi logen No 683 Framtidens Krav av N.O.V 1908”

Logen Framtidens Krav förefaller har varit en livaktig förening. I arkivet finns en rik dokumentation om logens verksamhet från 1907 fram till 1963. Tyvärr upphör historien där då arkivmaterialet efter 1963 inte har funnit sin väg till Folkrörelsearkivet. Här nedan följer ett axplock av arkivalier ur arkivet efter Framtidens Krav.

Gulnat betygsdokument från Brevskolan .
Föreningslivet och kunskap om hur man driver en förening har i många avseenden format vårt land. Det var viktig kunskap som man kunde ta kurser i.
Fotografi på standar med målade symboler: en kvinna med en fackla, en soluppgång, lövkransar mm.
Logen Framtidens kravs standar med tillhörande fantoppsemblem, sorgflor och bärrem.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top