Och ute lyser vintersol – Arkiv Jönköpings län

Lennart och Gustav – på promenad i Jönköping 2020-02-14

Gustav och jag ska vandra igen. I dag har vi bestämt att vi fortsätter vandra med hjälp av min padda och en kopp kaffe. Men idag tar vi inte Anna-Gretas – det får bli Källgrens vid Klostergatan, i hörnet mot Oxtorgsgatan.

Konditori på hörn av hus.
Källgrens Konditori, som låg i hörnet Klostergatan-Brunnsgatan. I bakgrunden skymtar Immanuelskyrkans tidigare byggnad, numera riven.

– Fiket med de höga trapporna i ingången. Tror Du att Du klarar dem Gustav, frågade jag.
– Dålig kondis har jag, lungsiktig är jag, men det klarar jag!

Vi enades om att ta Pilgatan, det är ju Gustavs hemmagata. Han har adress Pilgatan 4 och är väl hemmastadd. Vi gick först norrut. Mot Brunnsgatan och följde spåren i snön av en cyklist.

Bilspår i snön utanför en park.
Gustavs sinne för bildkomposition syns här. Det är inte kiosken som är motivet – det är spåren i snön.
Gående person i höstlöv på en kullerstensgata.
Återigen bildkonstnären. Mannen med tidningen i all ära, men det är ansamling av löv Gustav vill framhäva.
stenbelagd gata utanför stort stenhus.
Här framträder Odd Fellows huset i sin prydno, en lokal Gustav påstod att han inte varit i.

Det pampiga huset, Brunnsgatan 24 eller som det kallas i dagligt tal Odd Fellow-huset tronade i fronten. När vi vände vid Brunnsgatan och siktade in oss på Kungsgatan fick vi se en äldre man stående vid urinoaren. Ja, alla kallade det pessekur, men det fanns ett finare namn.

– Den gjutjärnshögen flög i luften på påskafton den 31 mars 1964, sa Gustav.
– Va säger Du, flög i luften! Vad var det som skapade dess hädanfärd?

Gustav berättar att pessekuren hade två funktioner. Dels för att underlätta för den manliga delen av mänskligheten att tömma sin blåsa, dels som ställe för spritlangning runt Västra Torget.

– Det var väl någon som ville leverera en riktig påsksmäll. Någon som kanske var störd i langningen.

Äldre man i rock och hatt utanför en avskärmning.
Den sprängda ”pessekuren” med Gustav ”Myra” Svensson i förgrunden.

Mannen på bilden berättade Gustav, hette Gustav Svensson men kallades Gustav Myra.

– Varför det, sporde jag – myra??
– Han gick med så korta steg, hade väl inte direkt bråttom, blev svaret.

Vi gick vidare konstaterade att kullerstenen var kvar och hittade två små barn som sysslade med vattenlek.

– Det där är en plats där kuskarna ska kunna vattna sina hästar. Så de inte behöver gå omkring törstiga. berättade Gustav. -Hästarna alltså. Kuskarna föredrog nog lite andra flytande varor än vatten!

Två små barn leker med vatten på en gata.
Vatten, en slang, två pojkar och en glad lek som kan vara hela dagen följer. Den fyrkantiga hon var avsedd att vattna torgfararnas hästar vid.
Bil och arbetare lägger asfalt längs sidan av ett torg.
Kullerstenen är väck! Framtidens gatubeläggning asfalten är här, men på torget syns storgatstenen. Den finns väl kvar än i dag.
Häst med vagn på en gata utanför en samling äldre hus.
Sahlströms häst och hans vagn. Betraktades på 1950-talet som ett av stadens ”original”!

Vi konstaterade att kullerstenarna var bra, men tiden ändras och så småningom asfalterade man även Pilgatan. Lite längre fram stod en häst, jag tror kusken hette Sahlberg och han tömde gatubrunnarna i staden så att de inte slammade igen. Längre fram var ”lilla huset mitt i gatan”.

– Varför står huset mitt i gatan, mitt i vägen, frågade jag.
– Huset står utmed gamla vägen in mot stan om man kom från Mariebo, när man sedan gjorde om stadsplanen hamnade det lite snett. Det fick dock stå kvar. Heter Gröne Port och där började Gröna gatan.

Bild från ovan av en bred gata vari ett hus på diagonalen sticker ut och tar upp två tredjedelar av gatan.
Huset mitt i gatan där ”Bastadreckat” började produceras en gång i tiden. Placeringen var vid en äldre gata, som försvann när man gjorde rektangulära kvarter.
Bred gata som avsmalnar framåt, en ensam bil på vägen.
Samma hus som på föregående bild. I bakgrunden pågår byggandet av kvarteren Kronan och Karl utmed Kungsgatan-Gröna gatan.
En gata med avlångt smalt men högt stenhus som kröker sig i ena änden.
Tjänstemannabostäder till anställda på Tändsticksfabriken. Notera det vinklade ”slutet” ut mot Kungsgatan. Avsikten var att bygga vidare i vinkel mot Kungsgatan. Det blev aldrig av.
En tom plan fasad på ett avlångt hus kortsida.
Det vinklade slutet på Långholmen och huset ”Gröne Port”!!

Slutligen besåg vi det stora tjänstemannahuset för personalen på Tändsticksfabriken. Det hade vuxit och blivit lite för långt, man ville bredda Kungsgatan och då hyvlade man av en bit.

Stenhus under rivning, övre vänstra hörnet saknas.
När det uppstod behov av att bredda Kungsgatan revs en del av Långholmen.
Skärskådning av hus under rivning med en del bråte främst i bild.
En värdig avslutning, både på vandringen och på Långholmen.

Vi slutade vår promenad hör på Kungsgatan och bestämde att nästa sönda sulle vi ta och gå Kungsgatan ner te Barnarpsgatan.

– Vi ses, sade Gustav och gick hem till Pilgatan 4

Text: Lennart Lindberg.
Foto: Gustav Andersson.

Back to top