Månadens dokument mars 2020: Godtemplarträdgården i Eksjö – Arkiv Jönköpings län

Logen Ragnar Kämpe uppförde i början av 1900-talet ett ordenshus vid Vattentorget (Västerlånggatan 1-3), Vattentorget 1; Folkets Hus.
Bilderna är tagna över trädgården mot norr. Året är sannolikt 1906.

Anteckning på kortens baksida: ”Godtemplarträdgården i Eksjö öppnades för servering av alkoholfria drycker den 15 maj 1905 har under sommaren varit besökt av 6.000 personer. Bruttoinkomsten har uppgått till 2 045:26. Nettobehållning 800 kr 91 öre.”

På Folkrörelsearkivet finns 28 arkivkartonger med handlingar från Logen Ragnar Kämpe, varav den äldsta handlingen är från 1888. Det fullständiga arkivbildarnamnet är IOGT. Logen 248 Ragnar Kämpe, Eksjö.

Ragnar Kämpe bildades som en malinsk loge. Vill du veta mer om uppkomsten av IOGT-rörelsen i Sverige i slutet på 1800-talet och mer om skillnaden mellan de olika grenarna inom rörelsen så gå in på följande sida:

https://sv.wikipedia.org/wiki/IOGT

/ Richard Fransson, arkivarie

Vy över hus med uteservering omgiven av en tjock häck. Ett tjugotal personer sitter vid bord i trädgården.
Utsikt över Godtemplarträdgården i Eksjö. Till höger en mässingssextett. I centrum en flaggstång med hissad flagga. Fotografiet förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
Ett tjugotal personer sitter på en uteservering i en prunkande trädgård.
Godtemplargården i Eksjö. Människor av olika kön och åldrar sittande vid bord i en trädgård. Till vänster en lykta och i bakgrunden hus. Fotografiet förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
Back to top