Månadens dokument februari 2018 – Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 12, sekt. Aneby – Arkiv Jönköpings län

Fotografier ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avdelning 12, sektion Aneby som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Information på baksida av foto: ”Artur Karlsson i sin verkstad, inrymd i ”Gamla missionshuset” [i Aneby] på 1970-talet. Artur Karlsson var den siste tunnbindaren i vårt land, när smörexporten upphörde år 1974 och därmed tillverkningen av drittlar.”
Information på baksida av foto: ”Tunnbindare Artur Karlsson och Bengt-Åke Wiberg i fulld färd med tillverkning av smördrittlar”.
Information på baksida av foto: ”Artur Karlsson, Bengt Åke Viberg, samt Stig Gustavsson i arbete med tunnbinderiet i ”Gamla missionshuset”.
Back to top