Gislavedsboken 2023 – Arkiv Jönköpings län

Årets upplaga av Gislavedsboken är här! Även i år har arkivet erhållit ett exemplar att placera i referensbiblioteket. Boken ges ut av Gislaveds hembygdsförening.
Fokus för årets bok är Gislaved i förändring. Tillbakablickar och insikter om nuet blandas med visioner om framtiden och de planer som finns för att lotsa Gislaved in i kommande decennier.
Här sammanfattas bokens innehåll nedan.

Det är i år 120 år sedan Gislaveds idrottssällskap (GIS) grundades. Det konstateras att föreningen då, liksom nu, är en aktiv sådan. Vi delges en fin hyllning till textförfattarens båda föräldrar, som var engagerade inom föreningen, och till ideella ledare i bredare mening.
För 50 år sedan tillverkade Gislaveds gummifabrik sina sista galoscher och övergick till bildäck.
Det var också fem decennier sedan det händelserika året 1973, som här omskrivs i överblick för både Gislaved, Sverige, och världen. Kommunreformen från 1971 var också i färd att träda i kraft för Gislaved, och 1973 var det sista året som ”småkommun”.
I augusti 2023 fyllde Gislaveds industrimuseum 25 år. En historik från jubiléet och tillhörande bilder återfinns i boken.

Även det senaste året sammanfattas. Vi får insikt i vad som har inträffat i Gislaved från augusti 2022 till juli 2023.
För nutidens räkning konstateras det också att Coronapandemin tycks ha upphört, men läsare uppmanas ändå vara fortsatt försiktiga och följa riktlinjerna som finns för vaccinering.

Bokens framsida.

Det finns ingen brist på visioner för Gislaveds framtid! Möt visionen G2040 i artikeln ”Centrumutveckling i Gislaved – Mötesplatsen vid Nissan”. Utveckling som omfattar alla sektorer, i synnerhet med fokus på olika former av hållbarhet, presenteras. Det här är framtidens Gislaved, där kommande generationer ska få växa upp och leva!

Vi möter också en spännande dokumentation av Gislaveds bensinmackar genom åren. Läs och upptäck vilka mackar som kommit och gått.

Detta och mer, såsom många intressanta och fina bilder, finner du i Gislavedsboken 2023! Vi på Arkiv Jönköpings län tackar så hjärtligt Gislaveds Hembygdsförening för vårt exemplar!

Back to top