Månadens dokument augusti 2021: Aneby Folkets park – Arkiv Jönköpings län

Aneby Folkets park-förening bildades 1939. Här nedan kan ni se köpebrevet på tomten som Gottfrid Zetterstrand sålde till föreningen den 25 september 1939. Det andra dokumentet är en beviljad ansökan om att anordna ”offentlig nöjestillställning, omfattande dans jämte två st. s.k. amerikanska lotterier och lotteriet ”peka rätt”. Det sista dokumentet är ett avtal mellan parkföreningen och fem stycken ordningsvakter. Ville man jobba som ordningsvakt i folkparken behövde man bl.a. en visselpipa för att vid behov kunna tillkalla hjälp från kollegor. En fördel med visselpipor är att batteriet aldrig tar slut.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top