Månadens dokument juli 2020 – fotografier och glasplåtar från Frinnaryds hembygdsförening – Arkiv Jönköpings län

I oktober 2015 lämnade Frinnaryds hembygdsförening fotografier och glasplåtar till Folkrörelsearkivet. Glasplåtarna har skannats och ligger numer i tryggt förvarar i ett kylrum.

Back to top