Genomförd registrering – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Tack för din registrering!

Du har blivit skickad ett bekräftelsemejl till den angivna e-postadressen.

Om du inte fått detta mejl inom några minuter kan det ha hamnat i din skräppost.

Du behöver godkännas manuellt av en administratör. När du är godkänd får du ytterligare ett mejl.

Back to top