Västra Storgatan (södra sidan) – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Västra Storgatan 1, kv Graniten

Fastigheten Västra Storgatan 1, strax innan rivning i slutet av 1930-talet. Foto: Knut Felix Björlingson. (Jönköpings läns museum JM 1984/2: 630.)

Företag på Västra Storgatan 1:
Apoteket Kronan
Bror Engdahls Bosättningsmagasin
Ekbloms Glasmästeri
Foto-Centralen
Fylgia
Izikowitz Cigarr- & Kortvaruaffär
Sandahl guldsmed
Svenhalls Herrekipering

Västra Storgatan 3

Västra Storgatan 3 – Thure Appelblads Fotografiska Atelier

Annons.

Västra Storgatan 3 – Warnströms fotoateljé
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Fotografer, s 125.

Västra Storgatan 7

Företag på Västra Storgatan 7:
Smyckeateljén (Björn Blomqvist)

Västra Storgatan 9

Västra Storgatan 9 – Yngve Jönssons speceriaffär
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping.

Västra Storgatan 21

Västra Storgatan 21 – Västra elementarläroverket för flickor
Fanns här åtminstone år 1899.

Västra Storgatan 25

Företag på Västra Storgatan 25:
Pizzeria Romana

Åter till Projekt Arkivgatan – Jönköpings gator och torg

Back to top