Södra Strandgatan – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Området där Södra Strandgatan idag går var tidigare vatten – en del av Munksjön. Redan på 1600-talet började tomterna, med gatuhus utmed Smedjegatan, i sin södra del att fyllas ut för att bli mark. De hus som sedan vette mot Munksjö kallades Lillsjöraden. Gata blev detta först 1894, från dåvarande Grönsakstorget till Hovrättsgränd. På 1950-talet skedde åter en utfyllnad och sträckan blev en bilväg som förband Öster med Väster via Slottsbron – senare kallad Munksjöleden. Idag har Södra Strandgatan fått bebyggelse även på den södra sidan om gatan – den s k Atollen.

Observera att just här utgår de angivna gatuadresserna från 1936 års karta över Jönköping av Adéll. Gatunumren har sedan dess ändrats. Södra sidans fastigheter är heller inte med, än så länge.

Den s k Lillsjöraden utefter Munksjöns norra strand, fotograferad alldeles i början av 1870-talet. Fotograf troligen N B Ögren. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304.)
En vy från när Södra Strandgatan var en av Jönköpings viktigaste kajplatser. Foto: Lindheborgs Atelier. (JFA.)

Södra Strandgatan 1

Södra Strandgatan 1, kv Arken.

Kruckenbergs trähus på Södra Strandgatan, ca sekelskiftet 1900. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2355.)
Kruckenberg uppfördes sedan ett stenhus i tre våningar på tomten. Detta vykort i länsmuseets arkiv synes vara från 1903-1904 när byggnationen pågick. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 651.)
Den öppna platsen framför Kruckenbergska huset kallades Grönsakstorget. Vykort.

Södra Strandgatan 1 – Automaten

I det nya huset fanns både saluhall och restaurang, den s k Automaten. Det inrymde också Jönköpings första biograf, år 1904. Vykort. (JFA.)
Interiör från Automaten. (Vykort.)

Södra Strandgatan 1 – Restaurang Munken

Här har en annan restaurang avlöst matstället Automaten, troligen Munken, som startades här 1918. (Jönköpings läns museum JM 1987/15: 396.)
På denna bild från 1925 har Grönsakstorget snarare blivit ett biltorg. I det ljusa trähuset till vänster om Kruckenbergska fanns en gummireparationsverkstad och bensinpump. Tre år senare (1928) flyttade restaurang Munken till Norra Strandgatan. Vykort.
På 1930-talet dominerade en gummiverkstad i det Kruckenbergska huset, som redan börjar se slitet ut. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 9939.)

Södra Strandgatan 2 – idag nr 3

Södra Strandgatan 2, kv Arbetet 1, 2, 3.

Södra Strandgatan 2 – Jönköpings Stads och Läns Sparbank

Det mäktiga stenhuset på Södra Strandgatan 2 uppfördes av Jönköpings Stads och Läns Sparbank 1901. Det höjde sig avsevärt över den äldre trähusbebyggelsen utmed Södra Strandgatan. Vykort från 1900-talets början.
Sparbankens huvudingång låg mot Smedjegatan och nuvarande Hoppets torg, men fasaden mot Munksjön är också imponerande. Vykort, troligen från 1930-talet.
Sparbankshusets fasad mot Munksjön. (Jönköpings läns museum JM 1996/1: 11745.)
Framför Sparbankshuset ligger ett ångfartyg (Södra Wettern?) och en folksamling väntar kanske på att få stiga ombord. (Jönköpings Posthistoriska Förenings arkiv. JFA-2012-304.)
Bortom Sparbankens stora stenbyggnad hukar de låga trähusen utefter Södra Strandgatan. Foto från 1950-talet. (Jönköpings läns museum JM 1996/1: 11747.)

Företag på Södra Strandgatan 2:
Gullis Syateljé

Södra Strandgatan 3 (fd 2) – Wayne´s Coffee

Waynes Coffee med adress Södra Strandgatan 3, december 2020. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Södra Strandgatan 3 – idag nr 5

Södra Strandgatan 3, kv Arbetet 9.

Södra Strandgatan på ett vykort från 1902. Nummer 3 är gården alldeles till höger om det höga Sparbankshuset. (John Fröbergs Konstförlag, Finspång.)
Alldeles till höger om Sparbankshuset låg trähusen på Södra Strandgatan 3. Som synes var Jönköping i början av 1900-talet ännu en sjöfartsstad. Vykort.
Fastigheten vid Södra Strandgatan 3 bestod av flera hus, både gathuset och det lilla huset längst till vänster med gaveln mot gatan. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1989.)

Södra Strandgatan 5 (fd 3) – Kjell & Company

Entrén till Kjell & Company vid nuvarande nummer 5 på Södra Strandgatan, december 2020. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Södra Strandgatan 4 – idag nr 7

Södra Strandgatan 4, kv Arbetet 10.

Södra Strandgatan 4:
Köttbesiktningsbyrån.

Södra Strandgatan 7 A (fd 4) – Hälsokällan

Hälsokällan på nuvarande Södra Strandgatan 7 A, december 2020. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Södra Strandgatan 7 (fd 4) – Friskis & Svettis

Frisk & Svettis entré mot Södra Strandgatan, december 2020. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Södra Strandgatan 7 – Zaffran restaurang

Restaurangen Zaffran på Södra Strandgatan, nuvarande nr 7, december 2020. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Södra Strandgatan 5 – idag nr 9

Södra Strandgatan 5, kv Arbetet 4.

Södra Strandgatan, från nummer 3 till 18. Fastigheten Södra Strandgatan 5 syns alldeles till höger om båtarna – tomten med planket. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 671.)

Södra Strandgatan 5 – Larsson & Svahns Skeppshandel

Liksom de flesta tomter sträckte sig även Södra Strandgatan 5 upp till Smedjegatan. Där hade Larsson & Svahn en skeppshandel, och logiskt nog även entré via Södra Strandgatan. (Jönköpings Posthistoriska Förenings arkiv. JFA-2016-244.)
Här har Larsson & Svahns Skeppshandel lagt upp ved utmed gatan. Kanske är bilden från beredskapstiden? (Weine Karlstedts fotosamling.)

Södra Strandgatan 6 – idag nr 11

Södra Strandgatan 6, kv Arbetet 5.

Södra Strandgatan 6 – Amerikanska Gummireparationsverkstaden
Startades 1925 av innehavare Charles Gustafsson och hade på 1940-talet ett tjugotal anställda.

Charles Gustafsson visste att göra reklam för sin ”amerikanska gummireparationsverkstad”. (Foto från Gunnel Hedlund.)
Foto från 1950-talet. (Okänd fotograf.)
Här pågår vägarbete framför Charles Gustafssons gummifirma. (Jönköpings Posthistoriska Förenings arkiv. JFA-2016-244.)

Fler företag på Södra Strandgatan 6:
Enanders Bokbinderi

Södra Strandgatan 7 – idag nr 13

Södra Strandgatan 7, kv Arbetet.

Vy över Södra Strandgatan strax efter sekelskiftet 1900. Nummer 7 finns bakom planket till höger om det vita huset Södra Strandgatan 6. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-101.)
Södra Strandgatan 7 hade ett rejält plank med portar mot gatan. (Foto ur Weine Karlstedts samling.)
Stämningsbild från Södra Strandgatan. Att porten hör till nummer 7 är bara en gissning. Kom gärna med rättelse! (Jönköpings Posthistoriska Förenings arkiv. JFA-2016-244.)

Södra Strandgatan 8 – idag nr 15

Södra Strandgatan 15 (fd 8), kv Arbetet.

Även Södra Strandgatan 8 (senare nr 15) hade ett något snett plank – karaktäristiskt, men inte unikt i det gamla Jönköping. (Weine Karlstedts samling.)
Här får vi kika in bakom planket, in på gården Södra Strandgatan 8 (nuvarande 15). (Weine Karlstedts fotosamling.)
Gården Södra Strandgatan 8 (nu 15). Här har gatan även blivit parkeringsplats för bilar. Foto: Weine Karlstedt.
Gården Södra Strandgatan 8 (nu 15). Foto: Weine Karlstedt.
Även gården på Södra Strandgatan 8 (idag 15) blev parkeringsplats. Foto: Weine Karlstedt.
Gården Södra Strandgatan 8 (nu 15) motsvarade Smedjegatan 18 på tomtens norra sida. Foto: Weine Karlstedt.

Fd Södra Strandgatan 9 – idag nr 17

Fd Södra Strandgatan 9, kv Arbetet 8.

Södra Strandgatan 9 (tidigare nr) – O´Briens Hamburgeri

Många äldre jönköpingsbor tycker fortfarande att O´Briens var det bästa hamburgerstället i stan – här en bild från 1984. Foto: Smålands Folkblad. (JFA.)

Fler företag på Södra Strandgatan 9 (dåvarande nr):
Hultgrens Bil

Södra Strandgatan 10 – idag nr 19

Södra Strandgatan 19 (fd 10), kv Arkadien 1.

På Borgmästargränds högra sida låg denna fastighet med adress Södra Strandgatan 10, senare ändrad till 19. Detta foto är från 1959. (Jönköpings läns museum JM 1987/50: 14.)

Södra Strandgatan 19 (fd 10) – Blå Gården

Blå Gården låg i det större huset med entré från Borgmästargränd. (Jönköpings läns museum JM 1986/24: 163.)
Idag är gården röd och kallas ”Smedjegården”. I det låga huset till höger ligger restaurangen Gamla Wok, december 2020. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Södra Strandgatan 11 – idag nr 21

Fd Södra Strandgatan 11, kv Arkadien 2.
Huset uppfört på 1860-talet.

Huset på Södra Strandgatan 11 följer inte gatan utan ligger en bit in – det är också ett av de äldsta husen som bevarats vid Munksjöns norra strand. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 17.998.)
På 1970-talet var det gamla huset på Södra Strandgatan 11 rosa, och grannhusen åt öster revs Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067.)

Södra Strandgatan 21 (fd 11) – Sköna Fötter

Huset, som numera har nummer 21, inrymmer i december 2020 företagen Sköna Fötter och Thawan Thaimassage. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Södra Strandgatan 12 – idag nr 23

Fd Södra Strandgatan 12, kv Arkadien 3.

Till höger om det ännu bevarande huset på nummer 21 (fd 11) låg ett annat hus, med bodar utefter Södra Strandgatan. Idag rivet. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2297.)

Södra Strandgatan 23 (fd 12) – Louise Nails

Södra Strandgatan med dagens nummer 23, tidigare 12. När fotot togs i december 2020 fanns både Louise Nails och Svensson & Heijel i fastigheten. Foto: Richard Fransson. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Södra Strandgatan 13 – idag nr 25

Fd Södra Strandgatan 13, kv Arkadien 4.

Det stora huset i bildens mitt bör vara dåvarande Södra Strandgatan 13, föregångare till det stora stenpalatset som följde på 1930-talet. (Jönköpings läns museum JM 1987/56: 120.)
Det stora huset i korsningen med Lantmätargränd 1936, senare kallat Fordhuset. Foto: Gunnar Holmqvist. (Rogös samling. Jönköpings läns museum.)
Det gigantiska huset på Södra Strandgatan 25. Vykort från 1940-talet.

Företag på Södra Strandgatan 13 (nuvarande 25):
Henrikssons Bygg
Petterssons Fiskaffär

Södra Strandgatan – kv Apeln

I folkmun kallades denna tomt länge ”Domus-parkeringen”, men idag har den bebyggts med både affärs-/bostadshus och parkeringshus. Foto från december 2020. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Fd Södra Strandgatan 15

Fd Södra Strandgatan 15

Vinterbild från Södra Strandgatan. Till höger den numera rivna envåningsbyggnaden för bilförsäljning. (Jönköpings läns museum JM 1988/2: 1081.)

Fd Södra Strandgatan 17

Fd Södra Strandgatan 17, kv Apeln 4.

(Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1876.)

Fd Södra Strandgatan 18

Fd Södra Strandgatan 18, kv Apeln 5.

(Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1884.)

Södra Strandgatan 37

Södra Strandgatan 37 – kv Apeln.

Södra Strandgatan 37 – Lundgrenska Boktryckeriet

Fd Lundgrenska Boktryckeriet på Södra Strandgatan 37. 1980-talet. Foto: Lars Östvall.

Södra Strandgatan

Vykort.
Vykort. (JFA.)
Översvämning på Södra Strandgatan år 1924. (Wetterholms arkiv. JFA-2018-165.)
Vy över Södra Strandgatan på 1960-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067.)
Förstasidan på Smålands Folkblad den 30 april 1965.
När denna vy togs, troligen på 1960-talet, så hade större delen av kvarteret Apeln tagits i anspråk som parkeringsplats. Foto: AB Stockholms Aero.
Idag finns ett antal stora byggnadskomplex söder om Södra Strandgatan, bland annat detta, fotat i mars 2015. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Fotografierna kommer huvudsakligen från arkiven på Jönköpings läns museum, Jönköpings stadsarkiv och Jönköpings läns folkrörelsearkiv, och:
Gunnel Hedlunds arkiv (JFA)
Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet (JFA)
Jönköpings Posthistoriska Förening (JFA)
Rogös samling (Jönköpings läns museum)
Smålands Folkblads fotoarkiv (JFA)
Weine Karlstedts samling (JFA)
Wetterholms arkiv (JFA)
samt
AB Stockholms Aero
John Fröbergs Konstförlag, Finspång

Fotografer:
Gustav Andersson
Rune Bunnfors
Richard Fransson
Gunnar Holmqvist
Weine Karlstedt
Lindheborgs Atelier
N B Ögren
Lars Östvall

Stort tack för hjälpen, Lennart Lindberg!

Lars Östvall
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
036-10 27 60

Back to top