Smedjegatan (norra sidan) – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Östers andra gata i öst-västlig riktning kom väldigt tidigt att få namnet Smedgatan, och så småningom ändrat till Smedjegatan. Redan 1620 skrev kung Gustav II Adolf och uppmanade rörsmederna runt Jönköping att flytta in till staden. Jönköpings gevärsfaktori hade verksamhet vid dels Torsviksån, Odensjö, dels Domneån i Bankeryd och i Dunkehalla. Kungens önskemål om inflyttning till staden åhördes dock i liten omfattning. Långt senare blev Smedjegatan gågata (1965).

Vy från Smedjegatans västra ände, tidigt 1900-talet. (Jönköpings läns museum 1990/2: 613.)

Smedjegatan 1

Smedjegatan 1 – kv Almen 12

Smedjegatan 3

Smedjegatan 3 – kv Almen 2

Smedjegatan 3. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1987/26: 15.)

Smedjegatan 3 – Maria Mellins Eftr. klädaffär
Maria Mellin startade sin textilbutik redan 1890. Under många år fanns den på Öster, på Smedjegatan, men 1963 flyttade företaget till Trädgårdsgatan 25 på Väster. Fram till 1982 drevs den av Britta och Maj-Lis Gustavsson, och deras efterträdare blev Anita Blomqvist och Britta Linnman. I juli 1996 upphörde butiken.
Arkiv och föremål från Maria Mellins finns idag på Jönköpings läns museum.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 1990. Mellins jubilerar. 100 år med handarbete. I: JP 27/9 1990.

Maria Mellins klädaffär fanns i det långa trähuset på Smedjegatan 3. 1963 flyttade Mellins till Trädgårdsgatan. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1744.)
En lite suddig, men intressant bild. Fastigheten Smedjegatan 3 har börjat rivas och det saknas en fjärdedel av huset. Mellins verkar trots det ha öppet. (Jönköpings läns museum JM 1987/15: 317.)
Här står fastigheten inför rivning, enligt uppgift 1970. Foto: Hasse Paulsson. (JFA.)

Smedjegatan 3 – Erik Karlsons Radioaffär

Erik Karlsons Radioaffär har legat på olika adresser. 1942 fanns den, som här, på Smedjegatan 3. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1736.)
Interiör från Erik Karlsons Radioaffär 1929. (Foto från Bo E Karlson. JFA.)

Smedjegatan 3 – Hagenfeldt

Smedjegatan från väster, med Hagenfeldts klädaffär till vänster i det nya huset på nummer 3. (Jönköpings Stadsarkiv ID F484.)

Smedjegatan 3 – Kindbergs Blommor
Fanns här till åtminstone 1918.
Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Rubriken Frukt- & Grönsakshandlare, s 125. (C A Kindberg)

Fler företag på Smedjegatan 3:
A. Andersson Skeppsfournerare
Jönköpings Antikvariat (1927)
Nordiska Partilagret (1927)
Sidenhuset (1927-1936)

Smedjegatan 5

Smedjegatan 5 – kv Almen 3

Smedjegatan 5 – Jönköpings Kemiska Tvätteri

Jönköpings Kemiska Tvätteri & Färgeri på Smedjegatan 5 startades av fabrikör Paul Persson 1916. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1732.)
Tvätteriets skyltfönster. (Odaterat foto.)

Smedjegatan 5 – Bäckströms Musik

Bäckströms Musik låg en period på Smedjegatan 5 innan affären flyttade till Kyrkogatan. (Jönköpings läns museum JM 1987/15: 321.)
Dragspelsverkstaden. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 10503.)

Smedjegatan 5 – Perssons Garn

Annons i Jönköpings-Posten den 8 september 1966.

Smedjegatan 5 – Nya Garnboden
Nya Garnboden måste ha flyttat tvärs över gatan någon gång på 1960-talet.

De här reklampennorna är av den rejälare sorten – över 20 cm långa. (JFA 2011/218.)

Fler företag på Smedjegatan 5:
Harald Esk Pälsvaror (1914-1918)
Konditori Cecil (se Östra Storgatan 10)
Remington (1927)
Wåhlins Maskinaffär Eftr.

Smedjegatan 7

Smedjegatan 7 – kv Almen 4

Smedjegatan, fotad från öster, enligt uppgift 1902. (Hans-Ove Aldenbrinks samling JFA-2014-001-160.)

Smedjegatan 7 – Signe Svenssons konditori
År 1908 öppnades Signe Svenssons konditori på Smedjegatan 7. Till sin hjälp hade Signe sina systrar Elsa och Märta. Konditoriet var också ett s k nykterhetskafé. Det ska ha funnits kvar till i början av 1950-talet. Systrarna Svensson drev även Konditori Solhyddan på S:t Pauligatan 22.

Smedjegatan med Signe Svenssons konditori till höger. Vykort. (Gerd Forsblad Krigs samling. JFA-2013-202-019.)

Smedjegatan 7 – Tobak och Parfym

Det nya huset på Smedjegatan 7 inrymde bl a en tobaks- och parfymbutik – det måste ha doftat rejält där. (Weine Karlstedts fotosamling.)

Övrigt på Smedjegatan 7
Frökn. Ottilia Holm och Söderströms skola för flickor (1886)
Mejeriaffären Central (1927-1936)
Nornans Symaskins Depot, Lundberg & Rossing
Siemens (1945)
Gåvan (1994)

Smedjegatan 9

Smedjegatan 9 – kv Almen 5
Byggår: 1802.

Smedjegatan 9 – Wien-Nätt
Firman grundad 1942 av Lennart Björnström, som snart överlät Wien-Nätt till fröken Viola Rydström.

Wien-Nätt, Smedjegatan 9. Vykort. (JFA-2018-287-021.)

Smedjegatan 9 – Fabrikslagret

Fabrikslagret i Smedjegatan 9 till höger. (Jönköpings läns museum JM 1995/4: 1146.)

Smedjegatan 9 – Anders Antik

Sedan Fabrikslagret lämnat sina lokaler i Smedjegatan 9 flyttade Anders Antik in. Snett emot fanns konkurrenten Antikkammaren. Foto: Stig Ljung. (JFA-2018-220-A1-S071-011.)

Smedjegatan 9 – Thorn Hyr-TV

Smedjegatan 9 med Thorn Hyr-TV i vänstra butikslokalen. (Jönköpings läns museum JM 86/24: 89.)

Smedjegatan 9 – Britas Kläder

Britas 1984. Foto: Bernt Dahlgren, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A017a-117.)

Fler företag på Smedjegatan 9:
Bröderna Fredborgs blomsteraffär (1927)
Ekholmens mejeri (1927)
Gustafssons Pälsvaruhandel (1914)
Lingon (2000-talet)
Tvålhuset Resia (1927)

Smedjegatan 11

Smedjegatan 11 – kv Almen 6 (sammanbyggd med Smedjegatan 13)
Byggår 1700-talets slut

Smedjegatan 11 – Aug. Elmblad

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 11 – C A Richards möbelaffär

C A Richards möbelaffär, Smedjegatan 11. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 83.)

Smedjegatan 11 – Herrhatten
Firma Herrhatten startades 1943 av hattmakare Georg Sandquist.

Smedjegatan 11 till vänster, med hattaffären Herrhatten. Foto: Stig Ljung. (JFA-2018-220-A1-S071-009.)

Fler företag på Smedjegatan 11:
15-öresbasaren
American Bazar (1918)
F Franzén & Co
Gullbergs rum (1927-1945)
Varumagasinet Norden (1927)

Smedjegatan 13

Smedjegatan 13 – kv Almen 6 (sammanbyggd med Smedjegatan 11)
Byggår: 1810

Smedjegatan 13 – Rabalder

1980 låg klädbutiken Rabalder på Smedjegatan 13. Rabalder ligger fortfarande på Smedjegatan, men mitt emot – i nr 16. Foto: Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-006.)

Fler företag på Smedjegatan 13:
Mejeriaffären Central

Smedjegatan 15

Smedjegatan 15 – kv Almen 13 (fd 7)

Smedjegatan 15 – Specialaffären Fjäder & Dun (Magnusson)

Smedjegatan 15 till höger, med Specialaffären Fjäder & Dun. (Hans-Ove Aldenbrinks samling JFA-2014-001-289.)
Specialaffären Fjäder & Dun startades år 1900 av Carl Magnusson. Firman övertogs 1929 av makan, Wilhelmina Magnusson. (Från Sveriges privata företagare 1942.)

Smedjegatan 17

Smedjegatan 17 – kv Almen 13 (fd 9)

Smedjegatan 17 – C S Warolins Bryggeri
Warolins ska ha öppnat redan 1875, men då som affär – och sedan utökats med servering. Fabriksföreståndaren I P Warolin bodde här 1889, förmodligen tillsammans med hustru och barn.

Warolins på Smedjegatan 17 – innan det döptes till Gule Knut. (Jönköpings läns museum JM 1985/2: 22.)

Warolins drevs av Carolina Sofia Warolin (f Segerqvist), hustru till Johan Petter Warolin. I folkräkningen år 1890 anges att paret, med sina två barn, bor i fastigheten Västra kvarteret 18-19 – alltså samma adress som serveringen. Maken står skriven som snickare, men har i andra källor omnämnts som bryggare. Det verkar emellertid ha varit hustrun som bryggt det ”för sin sundhet välkända” enbärsölet. På öletiketterna står ”Sofia Warolin Jönköping Enbärs-öl” (se bild) och ”C. S. Warolins Bryggeri, Smedjegatan 17”. Fru Warolins ölproduktion ska ha pågått mellan 1889 och 1909.

Etikett från Sofia Warolin, Smedjegatan 17. (Bild från Samlaren. https://samlaren.org/bryggerietiketter.)

Ännu 1906 bor paret Warolin på Smedjegatan 17. Sofias titel är bryggeriidkerska, medan maken står som disponent (troligen för Jönköpings Snickerifabrik).

Smedjegatan 17 – C S Warolins Efterträdare, Smörgås- och ölaffär
Strax efter sekelskiftet 1900 ändrade dock ölkaféet på Smedjegatan 17 namn till C S Warolins Efterträdare, Smörgås- och ölaffär. Kanske skedde namnändringen i samband med att Elisabeth Björklund övertog verksamheten år 1908. Ännu 1945 var det officiella namnet Warolins Eftr. (A E Björklund), men kaféet kallades vanligen ”Gule Knut”, eftersom huset på Smedjegatan 17 var gult.

”Gule Knut hade två servitriser och fyra anställda i köket. Det fanns fyra små rum som var inredda med små bord, och gubbarna serverades vid borden.” (Ur ”Det okända Jönköping”.)

Interiör från Warolins (Warolins Eftr.). Kvinnan till höger är innehavaren Elisabeth Björklund. Tavlan i bakgrunden är bevarad och finns idag i Jönköpings läns museums samlingar. (1987/1: 1650.)

”Gule Knut var ett ölkafé dit arbetarna gick för att få sig ett par pilsner. På lördagarna skulle det enligt bestämmelserna serveras mat till. Det var stekt wienerkorv och potatis, köttbullar eller någon husmanskost. Ofta gick arbetarna en ronda efter jobbet och tåg två vita (brännvin) och en brun (konjak) à 6 kronor. Sen fortsatte de till ölcaféerna och tog ett par öl tills dom var lagom lummiga.” (Ur ”Det okända Jönköping”.)

”Det var ett rätt skötsamt ställe. Det kunde hända att någon fått för mycket och att Lisa Björklund fick säga: ´det är bra så´, och neka servering. Så fanns svartlistan från nykterhetsnämnden med namn på dem som skulle nekas, och det var inte alltid så lätt att hålla reda på personerna.” (Ur ”Det okända Jönköping”.)

Elisabeth Björklund drev ”Gule Knut” i nästan 50 år – till 1952. Troligen var det först då som ölkaféet fick det officiella namnet Wärdshuset Gule Knut.

Smedjegatan 17 – Wärdshuset Gule Knut

Gule Knut med den gula knuten. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-286.)

”Gule Knut kallades så för att huset var gult. En gång försökte man måla om det. Men efter någon tid hade någon person målat dit gula knutar.” (Ur ”Det okända Jönköping”.)

Personalen på Gule Knut, den 21 september 1957. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-270.)

Smedjegatan 17 – Gulins

Gulins vid Östra Storgatan sträckte sig ända ner till Smedjegatan. (Weine Karlstedts fotosamling.)

Smedjegatan 19

Smedjegatan 19 – kv Astern 9 (fd 6)

Smedjegatan 19 är första huset till vänster. Foto från tidigt 1900-talet. Jönköpings läns museum. (JM 1986/1: 2484.)
Smedjegatan 19, 1916 eller tidigare. (Jönköpings Stadsarkiv ID F540.)

Smedjegatan 19 – Löfgrens Kopparslageri

Huset Smedjegatan 19 med Löfgrens, strax innan rivning. Foto: Hans O Johansson. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-268.)
Skyltfönster. Foto: Hans O Johansson. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-271.)
Kopparslagare Valdemar ”Valle” Löfgren. Foto: Hans O Johansson. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-267.)

Fler företag på Smedjegatan 19
Stadsbudsexpeditionen (1918-1927)

Smedjegatan 21

Smedjegatan 21 – kv Astern 11

Smedjegatan 21 – J M Ljungström Färghandel

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Smedjegatan 21 – Olssons Charkuteriaffär
Olssons slakteri låg här åtminstone mellan 1936 och 1945.

Fin vy från Smedjegatan med nr 21 till höger. (Weine Karlstedts fotosamling.)

Smedjegatan 21 – Regent Manufaktur

En ”bubbla” utanför Smedjegatan 21. Då fanns Regent här, troligen 1960-talet. Firman verkar ha haft två lokaler, både i nr 19 och 21. (Weine Karlstedts fotosamling.)
Här får vi även titta in på gården Smedjegatan 21. Tack, Weine Karlstedt! (Weine Karlstedts fotosamling.)

Fler företag på Smedjegatan 21
C O Swenssons tapetseri (1896)
Lindeskogs begagnat (1918)
Olséns Foto (1927)

Smedjegatan 23

Smedjegatan 23 – kv Astern 11 (fd 3)

Smedjegatan 23 är den långa träbyggnaden till höger, på gatans norra sida. Här låg senare Resia. (Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-149.)
Smedjegatan 23, 1907 eller något tidigare. Genom porten till höger kunde man tydligen ta sig bakvägen in till J L Petersons Musikhandel, vars butikslokaler låg utmed Östra Storgatan. (Jönköpings Stadsarkiv ID F541.)

Smedjegatan 23 – Resia

Resia på Smedjegatan, möjligt 50-tal. (Weine Karlstedts fotosamling.)
Interiörbild från Resia. Här säljs bland annat lampor och väskor. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2380.)
En tub ”Lanolin”. Man undrar ju vad det var för något… (JFA 2011/218.)

Läs om Resia! – Smedjegatan 23 – Resia, av Lennart Lindberg.

Fler företag på Smedjegatan 23
Carlheims Frö-, Frukt- & Grönsakshandel (1914-1918)
Herrkonfektion Örnen (1927)
Janssons Skoaffär (1936)

Smedjegatan 25

Smedjegatan 25 – kv Astern 11 (fd 4)

J L Petersons Musikhandel hade ingång både från Östra Storgatan och Smedjegatan. (Weine Karlstedts fotosamling.)

Företag på Smedjegatan 25
Iduna mode (1918)

Smedjegatan 27

Smedjegatan 27 i korsningen med Lantmätargränd verkar dock någon gång på 1900-talet ha slagits samman med Smedjegatan 25, kvarteret Astern 4.

Smedjegatan 25 till höger, byggnationen av det nya Tempo-huset pågår. (Cedergrens samling. JFA-2016-029-711.)

Smedjegatan 27 – Synpunkten

1987 fanns Synpunkten i Tempos tidigare lokaler åt Smedjegatan. Foto: Jan-Erik Ejenstam, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016s-019.)

Fler företag på Smedjegatan 27:
Salanders Färgeri och Garnhandel (1896)
Södergrens Kappmagasin, Almquist (1918-1927)
Janssons Skor (försäljningslokal för AB Otto Janssons Skofabrik)
samt Tempo (huvudingång från Östra Storgatan)

Smedjegatan 29

Smedjegatan 29 – kv Andelen 3 (fd kv Axet 1)

Smedjegatan 29 till vänster, gissningsvis i slutet av 1950-talet. Än så länge är Smedjegatan en bilgata med parkeringsplatser alldeles utanför butikerna. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 2457.)

Smedjegatan 29 – O Lindebergs Bokbinderi

Lindebergs Boktryckeri på Smedjegatan 29. Ett hästekipage från egendomen Sjöåkra i Bankeryd väntar utanför porten. Vykort. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2014-001-133.)

Smedjegatan 29 – Lindebergs Eftr bokbinderi
År 1918 hade Lindebergs bokbinderi blivit Lindebergs Eftr.

Annons för O. Lindebergs Eftr:s Bokbinderi.

Smedjegatan 29 – Habo Ullspinneris Filial
Habo Ullspinner hade en filial här, åtminstone åren 1918-1929.

Denna bild på affären är enligt uppgift från 1929. (Ur Jönköpings-Posten 24/5 1982.)

Smedjegatan 29 – Firma Henning Kjell
Kjells skoaffär fanns här från 1923 till åtminstone 1942.

Kjells skoaffär startades 1923 av Henning Kjell. (Från Sveriges privata företagare, 1942.)

Smedjegatan 29 – Klädningsmagasinet
Klädningsmagasinet fanns här åtminstone 1945.

Fotografi av gammal klädkartong.
Kartong från Klädningsmagasinet, Smedjegatan 29. (JFA.)

Smedjegatan 29 – Sjukvårdsaffär

Här är huset Smedjegatan 29 fotat strax innan rivning. En av de sista hyresgästerna verkar ha varit en sjukvårdsaffär. (Weine Karlstedts fotosamling.)

Fler företag på Smedjegatan 29:
C A Pettersson borstbindare
Erik Sandqvist måleri
Handlare Svensson (1889)
Svenska Smöraffären (fanns åtminstone mellan 1929 och 1934)

Smedjegatan 31

Smedjegatan 31 – kv Andelen 3 (fd kv Axet 2)

Smedjegatan 31 – Tapetserare C O Wassberg

Annons i Jönköpings adresskalender 1892.

Fler företag på Smedjegatan 31
Fogelqvist Eftr (1945)
Rendahls Eftr (1927)

Smedjegatan 33

Smedjegatan 33 – kv Andelen 3 (fd kv Alvastra 1)

Smedjegatan 33 – Bylanders Charkuteriaffär
Ägare till affären var Karin Bylander. Den fanns från åtminstone 1927 och fram till 1965.

Smedjegatan 33 – CentrumRadio
Centrum Radio fanns från åtminstone 1945. Föreståndaren hette Nisse Lilja, och runt 1953 efterträddes han av Lars-Erik Larsson. Göran Nell fick anställning som springshas på firman 1955, och efter att butiken fått flytta till Östra Storgatan sedan branden 1965 var Göran kvar på Centrumradio till 1970.
Tack Göran Nell för uppgifter!

Centrum Radio hade en filial i det stora tegelhuset Smedjegatan 33. Radioaffären fanns här åtminstone på 1940-talet. Denna bild ser dock ut att vara nyare än så. (Jönköpings läns museum JM 1996/8: 75.)

Fler företag på Smedjegatan 33:
Amanda Johanssons manufakturaffär (1918-1927)
Anderssons Eftr, filial (1918)
Gylling & Co filial (1945)
Jönköpings Kristliga Ynglingaförening (1927)
P Asplunds Paraplyaffär

Centrum Radio på Smedjegatan. Foto från Göran Nell.

Smedjegatan 35

Smedjegatan 35 – kv Andelen 3 (fd kv Alvastra 2)

Smedjegatan, sedd från öster. Till höger de två husen med adress Smedjegatan 35. (Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-167.)

Smedjegatan 35 – Nya Malmömagasinet
Företaget grundat 1904 av direktör S Mattus.

Smedjegatan 35 till höger, med Nya Malmömagasinet i det vänstra av de två husen på adressen. Hugo Elmblads låg i det högra. Vykort. (JFA.)

Smedjegatan 35 – Firma Hugo Elmblad
Under namnet Elmblads Bosättningsaffär fanns den här åtminstone mellan 1914 och 1945.

Elmblads grundades redan 1879 av Johannes Elmblad, men under firmanamnet Kosta Glasmagasin. Den låg till en början på Östra Storgatan, innan den flyttade till Smedjegatan 35 år 1905. Firman gick i arv till sonen Aug. Elmblad 1889 och därefter till dennes son Hugo Elmblad. (Från Sveriges privata företagare 1942.)
Smedjegatan med Hugo Elmblads till höger, året är 1957. Foto: Hans Dahlander. (Hans Dahlanders samling. JFA-2019-285-029.)
Hugo Elmblads efter branden 1965. (Jönköpings läns museum JM 1987/26: 43.)

Fler företag på Smedjegatan 35
J G Rydéns Ur- och Optisk affär
Nya Malmö-Magasinet
Mattus Herrmode (1964-1965)

Smedjegatan

Smedjegatan, sedd från öster 1898. (Jönköpings Stadsarkiv ID F1097.)

Källor

Arkiv:
Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
Bo E Karlsons foton.
Cedergrens samling.
Gerd Forsblad Krigs samling.
Hans Dahlanders samling.
Hans-Ove Aldenbrinks samling.
Hasse Paulssons fotografier.
Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv.
Smålands Folkblads fotoarkiv (Jan-Erik Ejenstam, Bernt Dahlgren m fl).
Stig Ljungs fotoarkiv.
Weine Karlstedts fotosamling.
Jönköpings läns museum.
Erik Åkerhielms fotografier.
Gustav Anderssons fotoarkiv. (JM 1984/3.)
Jönköpings Stadsarkiv.

Litteratur:
Sveriges privata företagare. 1942.

Muntliga uppgifter:
Göran Nell, Bankeryd.
Hasse Paulsson, Hovslätt.

Texter:
Lennart Lindberg.
Richard Fransson.
Lars Östvall.

Hjälp oss med uppgifter!

Här är några bilder som vi vill ha mer uppgifter om.

Detta foto togs av en kringvandrande fotograf år 1919. Kan det vara en gård utmed Smedjegatan? Tack, Gunilla Nyström, för det fina kortet! (JFA-2023-008)

Skicka dina bilder!

Om du har egna bilder att dela med dig av, så hör gärna av dig till Arkiv Jönköpings län, e-post: info@jlfa.se

Back to top