Slottsgatan (södra sidan) – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Här är södra sidan av Slottsgatan.
Hjälp oss gärna med uppgifter och fler fotografier från Slottsgatan!

Slottsgatan 2

Slottsgatan 2, kv Drabanten.

Slottsgatan sedd från Västra Holmgatan (nuvarande Museigatan). (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 106.)

Företag på Slottsgatan 2:
Snickare Svensson

Slottsgatan 4

Företag på Slottsgatan 4:
S A Sandberg kakelugnsmakeri (1875)

Slottsgatan 6

Slottsgatan 6, kv Drabanten.

Slottsgatan 6 – Jönköpings stadsbibliotek
Invigt 1969.
Dagens adress är egentligen Dag Hammarskjölds plats 1.

Detta bör vara ett av de tidigaste fotona på Jönköpings Stadsbibliotek, invigt 1969. (Jönköpings läns museum JM 1997/1: 3347.)

Företag i de rivna husen på Slottsgatan 6:
C A Andersson Agenturaffär
Kvists glasmästeri
Oscar Kvist specerier

Slottsgatan 8

Slottsgatan 8, kv Drabanten.

Arkivhuset, invigt och fotat 2010. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Slottsgatan 10

Slottsgatan 10, kv Drabanten.

Stereobild, dåtidens 3D, som visar förödelsen efter en brand på Slottsgatan 10 den 26 april 1870. Vyn tagen från öster. (Jönköpings läns museum JM 1986/28:79.)

Företag på Slottsgatan 10:
Dahlberg & Co måleri (1936)
Målare Thorell (1870)
Ohlssons Handelsskola (1896)
Sandqvists målerifirma (1927)

Slottsgatan 12

Slottsgatan 12, kv Drabanten.

Slottsgatan 12 – C W Gustafssons Tobak

I hörnet Slottsgatan och Målaregatan låg C W Gustafssons tobakshandel. (Foto från Gunnar Roos.)

Företag på Slottsgatan 12:
Jönköpings läns brandstodsbolag (1837, fanns åtminstone till 1924)
Roséns Glas (1936)

Slottsgatan 14

Slottsgatan 14, kv Droskan 1 – även kallat Nya Torget 14.

Slottsgatan 14 med Målaregatan till höger. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 16015.)
När denna bild togs var de gamla trähusen dömda att rivas. Slottsgatan 16 till vänster och nummer 14 till höger. Foto: Rune Bunnfors. (JFA 2012-067-129.)

Företag på Slottsgatan 16:
J Jönsson Bleck- och Plåtslagare (1875)

Slottsgatan 16

Slottsgatan 16, kv Droskan 2.
Tidigare adress Östra torget 16 och även kallad Prinsagården, efter T H Printz som hade charkuteriaffär här i början av 1900-talet. Innan denne ägdes fastigheten av charkuteristen Joseph Bauer och på andra våningen föddes sonen, konstnären John Bauer i juni 1882.

Slottsgatan 16 i mitten med den vackra porten. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2717.)
Porten till Slottsgatan 16. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2718.)

Slottsgatan 16 – Erik Palmbergs Livsmedel

Miljövänlig matkasse från 1950-talet. Foto: Lars Östvall. (JFA.)

Fler företag på Slottsgatan 16:
Borås-Magasinet
H W Gustafson Cigarr- & Kortvaruaffär
J. Bauers Charkuterihandel
Peterson Damfrisering
Printz charkuteri
Printz Eftr. chark

Slottsgatan 18

Slottsgatan 18, kv Droskan 3.

På denna förstoring syns Slottsgatan 18 i mitten, år 1908. Huset till vänster är nr 20 och det stora ljuset till höger Slottsgatan 16. Foto: Erik Åkerhielm. (Detalj ur foto. Jönköpings läns museum JM 1995/9: 200.)
Här är hela bilden av Östra torget, eller Nya torget som det tidigare hette. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 200.)

Slottsgatan 20

Slottsgatan 20, kv Droskan 4.

Företag på Slottsgatan 20:
Nya Piano-Handeln i Jönköping (1875)
Zanders Pianohandel

Slottsgatan 22

Slottsgatan 22, kv Droskan.

Detta pampiga hus låg vid Östra torgets sydöstra hörn, adressen bör ha varit Slottsgatan 22. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1474.)
Hobbyfotografen Rune Bunnfors var påpassligt framme och fotade det fantastiska huset innan, och under rivning. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-128 och 127.)

Företag på Slottsgatan 22:
Davidsson & Co tryckeri

Idag är hela kvarteret Droskan ett sammanbyggt huskomplex, det s k Ansvarhuset. I förgrunden tomten i kvarteret Druvan inför byggnation, oktober 2010. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Slottsgatan 24

Slottsgatan 24, kv Droskan.

Mer att läsa om Slottsgatan 24: https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/slottsgatan-24/

Åter en detalj av Erik Åkerhielms skarpa och innehållsrika fotografi från 1908. Huset till vänster är Slottsgatan 24, inklusive de två envåningshusen med gavlarna mot torget. Det vita stenhuset är Slottsgatan 22. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 200.)

Slottsgatan 24 – Hilda Nordhs Matvaruaffär och Café Nordh
År 1905 öppnade Hilda Nordh matvaruaffär, och även café, i en karaktäristisk byggnad på Slottsgatan 24 – ett tvillinghus med gavel mot Östra torget. Med tanke på torghandeln hade Nordhs ett bra läge för kaffesugna torgbesökare. Huset revs 1963.

Här ligger Hilda Nordhs Café och Matvaruaffär vägg i vägg. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2720.)

Fler företag och föreningar på Slottsgatan 24:
A Malmros
Kooperativa Föreningen Götas Speceriaffär

Slottsgatan 26

Från Slottsgatan 26 och österut är det klent med foto och därmed kan det vara lite svårt att orientera sig. På denna karta från 1936 syns i alla fall hur fastigheterna låg förr.

Detalj från Adélls karta över Jönköping 1936.

Slottsgatan 28

Slottsgatan 28, kv Dvärgen 3.

Slottsgatan 28 – KF Göta

Den 29 juni år 1900 öppnade Kooperativa Föreningen Göta en av sina första butiker i Jönköping, adress Slottsgatan 28. Annons från Smålands Folkblad 15 november 1901 – första numret av tidningen! (JFA.)

Slottsgatan 28 – Tumbäcks Mjölkmagasin

Slottsgatan sedd från väster, med den södra sidan åt höger med jämna nummer. Detta är alldeles öster om Östra torget och på huset närmast fotografen, nummer 28, står Tumbecks Mjölk Magasin, förmodligen avseende Tumbäcks gård nära Habo. Kanske hade mjölkmagasinet tagit över KF Götas butikslokal? Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 105.)

Slottsgatan 28 – Specerimagasinet

Här står fru Anna Hult framför sin affär ”Specerimagasinet” på Slottsgatan 28, omkring 1940. Tack för fotot, Birgitta Hult (Annas sondotter).

Slottsgatan 28 – Lennart Specerier

Ännu på 1950-talet fanns en speceriaffär på Slottsgatan 28 – Lennart Specerier. Foto från Peter Hallingbäck.

Företag på Slottsgatan 28:
Ek Speceri- & Diversehandel
Hult åkeri
Johanssons Specerier

Slottsgatan 30

Slottsgatan 30, kv Dvärgen 4.

Slottsgatan, från väster, tidigt 1900-talet. Den längre byggnaden till höger, Slottsgatan 30, fungerade som Läroverkets gymnastikhus till 1860-talets mitt. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-151.)

Slottsgatan 34

Slottsgatan 34, kv Dvärgen 9.

Detta foto visar kvarteret Dvärgen, Slottsgatan 26 till 34 sett frön öster, med nummer 34 närmast i bild till vänster. Gatan till vänster är Änkhusgatan, i riktning Odengatan. Bortom husen till höger ligger Östra torget. Fotot är lånat från Facebook-gruppen ”Jönköping – Bilder Nostalgi Minnen”, och källan är Gunnar Mohlins klipp- och bildsamling (upplagd av Rolf Gustavsson).

Företag på Slottsgatan 34:
Ekdahl agenturaffär
Roséns glas

Slottsgatan 42

Slottsgatan 42, kv Cirkeln 3.

Korsningen Slottsgatan och Änkhusgatan, och näsan pekar mot öster. Det ljusa huset långt borta till höger är Slottsgatan 42 och kallades Lilla Gustafslund, berättar Johan Nyberg. Efter att huset rivits var tomten länge parkeringsplats åt arbetarna på SAAB. Idag står ett nybyggt hus på tomten och på adressen finns Vätterstadens Skönhetsklinik. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 103.)
Det nya huset på Slottsgatan 42, i korsningen med Ulfsparregatan, fotograferat den 14 december 2020. Foto: Richard Fransson. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Slottsgatan 44

Slottsgatan 44, kv Cirkeln 4.

Detta hus var ett av de allra sista gamla trähusen på Slottsgatan, nummer 44. Här sett från väster i april 2011. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)
Slottsgatan 44, juni 2016. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Företag på Slottsgatan 44:
Svensson & son byggnadsfirma

Slottsgatan 46

Slottsgatan 46, kv Cirkeln.

Företag och föreningar på Slottsgatan 46:
Försvarsverkens Civila Personals Förbund
Östra Begravningsbyrån

Back to top