Slottsgatan (norra sidan) – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Slottsgatan – jo, det har faktiskt funnits ett slott i Jönköping! Men dessvärre, när man kommer bara en liten bit ifrån de större gatorna i Jönköping, så finns det inte alls lika mycket bilder. Så från Slottsgatan vill vi gärna ha in mer! Om du vill bidra med bilder, kontakta Folkrörelsearkivet lars.ostvall@jlfa.se .
Här är norra sidan av Slottsgatan, med ojämna nummer.

Gatuskylt i länsmuseets samlingar. Foto: Lars Östvall.

Slottsgatan 1

Slottsgatan 1, kv Dunker.

Slottsgatan österut, sedd från Västra Holmgatan (nuvarande Museigatan). Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 106.)

Slottsgatan 3

Här syns fastigheterna på Slottsgatan, mitt emot det år 1969 byggda Stadsbiblioteket. Foto: Smålands Folkblad. (JFA)

Slottsgatan 5

Slottsgatan 5, kv Dunker.

Slottsgatan, sedd från väster, 1900-talets början. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv, JFA-2012-304-069.)
Det stora stenhuset hade adress Slottsgatan 5, försvunnet sen länge. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2807.
Husen på Slottsgatan 5 och till höger Skillnadsgränd. Foto: Bernt Sjöström. (JFA)

Slottsgatan 5 – Alb. Wetterlings Eftr.

Annons från Jönköpings adresskalender 1906.
Trähuset intill Slottsgatan 5 hade egentligen adress Skillnadsgränden. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2806.)

Företag på Slottsgatan 5:
Enanders Bokbinderi
Målarnas Färg
Wetterings måleriaffär

Slottsgatan 7

Slottsgatan 7, kv Dacke.

Slottsgatan 7, bild från 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-135.)

Slottsgatan 13-23

Från kvarteret Druvan, Slottsgatan 13-23, finns dessvärre inte många bilder. Hjälp gärna till – maila info@jlfa.se

Slottsgatan på stadskarta från 1936 (av Einar Adéll).
Här står Alvar och Linnéa och i bakgrunden syns de på bilder sällan förekommande husen Slottsgatan 13-15, samt på hörnet nr 17 (efter Änkhusgatan). Fotografen har stått vid Slottsgatan 28 och tagit bilden mot öster. Stort tack till Alvar och Linnéas dotter Birgitta Hult för denna och flera fina bilder från Öster!

Här har Linnéa skrivit om sina tid på Slottsgatan: https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/slottsgatan-24/

På denna bild syns också fastigheten Slottsgatan 13 till vänster, trähuset och det höga stenhuset. Därefter nr 15 och Änkhusgatan in till vänster. Till höger syns gaveln på Slottsgatan 28, inrymmande Lennart Specerier.

Slottsgatan 15

Företag på Slottsgatan 15:
Broqvist Bageri
Broqvists Eftr. Bageri
Ebrons Bageri

Slottsgatan 17

Slottsgatan 17, kv Druvan.

Företag på Slottsgatan 17:
Handl. Gust. Larsson
Ida Kvist matvaruaffär

Slottsgatan 19

Slottsgatan 19, kv Druvan.

Slottsgatan 21

Slottsgatan 21, kv Druvan.

Gården på Slottsgatan 21, vagnen tillhör säckhandlare Lindblom, som själv står till höger. (Jönköpings läns museum JM 1987/15: 299.)

Slottsgatan 23

Slottsgatan 23, kv Druvan (fd Dromedaren 9).
Huset uppfördes på 1880-talet.

På denna bild syns alla husen i kvarteret Dromedaren utmed Slottsgatan, med Sjöåkers Livs närmast (Slottsgatan 23). Bild från Gunnar Mohlins klipp- och bildsamling.
Vy över Slottsgatan 21 och 23 (Sjåkers Livs), enligt uppgift 1969. (Foto från Gunnar Roos.)

Slottsgatan 23 – Sjöåkers Livs
Speceriaffären på Slottsgatan 23 har haft namnet Sjöåkers sedan 1913, då Jacob Sjöåkers far tog över affären efter sin mor. Modern hade i sin tur startat rörelsen redan på 1870-talet, under namnet C J Svenssons specerier. Jacob Sjöåker och hans hustru Birgit drev butik in på 1990-talet.
Litteratur:
1986-03-17 Expr ”Birgit är sjasen i gröna oasen”, av Anette Jönsson.

Sjöåkers Livs var en av landets äldsta speceriaffärer innan det lades ned. Denna bild ska vara från 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-114.)

År 1986 gjorde Svea Asp (1920-2012) en liten fotodokumentation av Sjöåkers Livs. Fotona har lämnats till Folkrörelsearkivet av sonen Jan Asp.

Foto: Svea Asp 1986.
Foto: Svea Asp 1986.
Foto: Svea Asp 1986.

Slottsgatan 25

Slottsgatan 25, kv Dromedaren.

Slottsgatan 25 – Helga Petterssons Matvaruhandel

Slottsgatan österut i korsningen med Änkhusgatan. Slottsgatan 25 till vänster med skylten för Helga Petterssons Matvaruhandel. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1990/2 595.)

Företag på Slottsgatan 25:
Grahns Eftr bageri
Nya Hembageriet

Slottsgatan 27

Slottsgatan 27, kv Domaren.

På denna bild syns tre av fastigheterna i kvarteret Domaren, utmed Slottsgatan – nr 25, 27 och närmast till höger nr 29. (Oid fotograf.)

Slottsgatan 29

Slottsgatan 29, kv Domaren (fd Döbeln 8).
Fastigheten uppförd på 1850-talet.

Detta ska också vara Slottsgatan 29, men här har lägenheten till vänster i gatuplan två fönster intill varandra. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 598.)
Huset närmast ska också vara Slottsgatan 29, men fotograferat 1947 och då något omändrat. Foto: John Johanson. (Jönköpings läns museum JM 2015/3: 14.)
En vy över gården Slottsgatan 29, sedd från öster. Lars Wennelid, som växte upp i dessa kvarter på 1950-talet, minns de gyttriga gårdarna – men människorna var väldigt trevliga! Det mindre huset på gården kan möjligen vara Nordströms smedja. (Jönköpings Posthistoriska Förenings arkiv. JFA-2016-244-009.)

Slottsgatan 29 – Bror Nordströms Smidesverkstad
Bror A Nordström hade vagnfabrikation i Jönköping och köpte år 1890 smidesverkstaden på Slottsgatan 29. Verkstaden fanns kvar åtminstone till efter Andra världskriget (1945), då den drevs av sönerna H N och G M Nordström. (Källa: Städer och samhällen. 1944, s 82.)

Nordströms smedja på Slottsgatan 29. Oid fotograf.

Slottsgatan 31

Slottsgatan 31, kv Domaren.

Detta hus låg i hörnet Slottsgatan och den numera försvunna Riddaregränd. Bilden ska vara tagen 1930. Foto från Gunnar Roos.

Slottsgatan 33

Slottsgatan 33, kv Domaren.

Det stora vita huset till höger är Slottsgatan 33, och till vänster hela kvarteret Döbeln, Slottsgatan 25-31. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 594.)
Slottsgatan 33, fotograferad 1947. Nummer 31 vid Riddaregränden var då rivet. Foto: John Johanson. (Jönköpings läns museum JM 2015/3: 15.)

Slottsgatan 33 – W Ljungbergs Hofslageri & Smidesverkstad

Annons i 1906 års adresskalender för Jönköpings stad.

Företag och föreningar på Slottsgatan 33:
Jönköpings Trädgårdsförening
Ljungbergs mekaniska verkstad
Trafikbil V Rinaldo

Slottsgatan 35

Slottsgatan 35, kv Domaren.

Från Slottsgatan löper här Östra Holmgatan norrut mot Kanalgatan. Till vänster fastigheten Slottsgatan 35 och till höger nr 37. Året var 1904. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 2019/0: 149.)

Slottsgatan 37

Slottsgatan 37, kv Citadellet.

Slottsgatan, sedd från väster, med nummer 37 ”Norra Fridhem” till vänster. Långt senare fanns en kiosk här, minns Lars Wennelid, och på marken framför luckan kunde man hitta småmynt om man hade tur. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 593.)

Slottsgatan 39

Företag på Slottsgatan 39:
Karlsson & Co åkeri
Petterssons Slakteri

Slottsgatan 41

Slottsgatan 41, kv Citadellet 10.

Ett av de sista trähusen på Slottsgatan, april 2011. Vy från öster. Huset revs omkring 2019-2020. Foto: Lars Östvall (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Slottsgatan förr är en snårig historia – hjälp oss gärna med bilder och/eller uppgifter, så att det blir rätt!

lars.ostvall@jlfa.se

Back to top