Odengatan (norra sidan) – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Odengatan 3

Företag på Odengatan 3:
Elin Adolfssons matvaruaffär

Odengatan 5

Odengatan 5, kv Diplomaten.

En fantastisk bild från den gamla Odengatan – långt innan den blev en övertrafikerad genomfartsled i Jönköping. Mitt i gatan finns ännu kvar ett par hus som protesterar mot den nya stadsplanen. Till vänster ligger det gamla Missionshuset, Odengatan 5. Vy från väster.

Odengatan 5 – ”Gamla Missionshuset” – Jönköpings Stadsmissionsförening
Huset uppfört 1860.

Gamla Missionshuset utmed Odengatan, fotograferat 1908. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 100.)
Interiör från det s k Gamla missionshuset, före restaurering 1904. (JFA.)
Det gamla missionshuset stod kvar ännu i mitten av 1960-talet, men sedan revs det och istället byggdes här Jönköpings Stadsbibliotek, invigt 1969. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067.)

Företag på Odengatan 5:
Axel Johanssons Bil- och Motorverkstad

Odengatan 7

Odengatan 7, kv Diplomaten (fd Drabanten 7).

Odengatan 7 – Roséns Glasmästeri

På 1960-talet fanns Roséns Glasmästeri i stenhuset Odengatan 7. Denna bild togs 1966. Foto: M. L. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2651.)
Denna bild tog Rune Bunnfors i mitten av 1960-talet. Huset hade då inte långt kvar till rivning. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067.)

Odengatan 7 – AB Oscar Johnsson

Papperspåse från Aktiebolaget Oscar Johnsson, Odengatan 7. (JFA)

Fler företag och föreningar på Odengatan 7:
Jönköpings Mejeriförenings filial
Lantbrukarnas Mejeri

Odengatan 11

(Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2701.)

Företag på Odengatan 11:
Johansson Specerier

Odengatan 13

Företag på Odengatan 13:
Advokat C O Larsson

Odengatan 19

Företag på Odengatan 19:
Levin Johansson Ved- & Virkesaffär

Odengatan 25

Odengatan 25, kv Domherren.
Den vackra tegelbyggnaden revs 2020.

Odengatan 25 – Lindells Vågfabrik
Ursprunget till vågfabriken var faktorismedmästare Sven Johan Lindells smedja i Vireda, vilken flyttades till Jönköping 1877. Till Odengatan 25 flyttade företaget 1895. År 1937 hade fabriken ca 225 anställda och vd var då civilingenjören Robert Lindell. I mitten av 1940-talet hade företaget 300 anställda och då fanns även en filialfabrik i Forserum. Lindells flyttade senare till Rosenlund, men den vackra tegelbyggnaden vid Odengatan fick stå kvar ända till 2020 då den revs.
Litteratur:
Lindells Vågfabriks Aktiebolag. 1946. I: En bok om småländskt kultur- och näringsliv.

Vinterbild från Odengatan, tidigt 1900-talet. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-164.)
Verkstadsklubben på Lindells Vågfabrik, ca 1910. Foto: Karl Wassberg, Herrljunga. (Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd 185, Jönköping, arkiv. JFA 1976/162.)
Verkstadsklubben på Lindells Vågfabrik 1912. (Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd 185, Jönköping, arkiv. JFA 1976/162.)
Annons i Husmodern nr 30/1929.

Odengatan 41

Trähuset Odengatan 41 låg alldeles vid Tullportsgatans korsning med Odengatan – idag är här en rondell och parkeringsplats vid Erik Dahlbergsgymnasiet. Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum.)
Back to top