Norra Strandgatan – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Norra Strandgatan löper utefter Vätterns södra strand, från Hotellplan till Undergången.

Norra Strandgatan 2

Norra Strandgatan 2, kv Alhambra 1.

Bakom detta plank skymtar Stora Hotellets trädgård, som innehöll servering, musikpaviljong m m. Hotellträdgården tillkom redan 1861, när hotellet var alldeles nybyggt. Detta foto är från 1908. På 1930-talet fick trädgården lämna plats för en nybyggd hotelldel i tre våningar. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1344.)

Norra Strandgatan 2 – Frimurarehotellet

Det nya huset vid Hotellplan och Norra Strandgatan kallades Frimurarehotellet. Vykort.

Norra Strandgatan 2 – Standard bensinstation

Collection: Leif Rogö

När detta foto togs 1936 fanns i fastighetens bottenplan en bensinstation. Foto: Gunnar Holmqvist. (Rogös samling, Jönköpings läns museum JM 2013/3: 152.)

Norra Strandgatan 2 – Trôttoaren

Broschyr med meny 1993. (JFA.)

Norra Strandgatan 4

Norra Strandgatan 4, kv Alhambra 2.
Fastigheten uppförd 1918, ritad av arkitekt August Atterström.

Titta gärna in på den fina innergården: Norra Strandgatan 4 – innergård.

Norra Strandgatan 4 – Strand Hotell (Hotell Strand)
Innehavare på 1930-talet var Ehrengott Jonasson och så här presenterades hotellet i en turistbroschyr för Jönköping 1938: ”Strand Hotell är ett nytt, utmärkt bra och billigt hotell samt synnerligen smakfullt inrett. Det ligger vid Norra Strandgatan, och genom gästrummens öppnade fönster strömmar sommartiden Vätterluftens friska svalka in.” (Beskrivning över Jönköping. 1937, s 41.)
Källor:
Telefonkatalog för Jönköping 1936.

Vykort. (Jönköpings läns museum.)

Företag på Norra Strandgatan 4:
Gummicentralen

Norra Strandgatan 6

Norra Strandgatan 6, kv Alhambra 7.
Den stora tegelfastigheten på Norra Strandgatan 6 uppfördes i slutet av 1920-talet av Systembolaget. Arkitekt var Oscar Öberg.

Norra Strandgatan 6 – Restaurang Munken
Hit flyttade Systembolagets restaurang Munken, som startats 1918, men då i det s k Kruckenbergska huset vid Södra Strandgatan. Munken var också Jönköpings första kinarestaurang och från 1973 och fram till 2010-talet var Stephen och Mitsue Lam ägare. Under många år drev de även Huset och Hyde Park Corner i samma fastighet.

Collection: Leif Rogö

Huset Norra Strandgatan 6 med Bredgränd till vänster, ca 1930-talet. (Rogös samling, Jönköpings läns museum JM 2011/1: 410.)

Konstnären Einar Forseth gjorde inredningen till Munken. Foto: Knut Felix Björlingson. Vykort. (Jönköpings läns museum.)
Tändsticksask från Munkens tid som kinarestaurang. (JFA.)

Norra Strandgatan 6 – Huset
I början av 1970-talet flyttade Huset in i huset – som blev Huset med hela Jönköpings nöjeslystna danspublik. Här uppträdde en rad artister, bl a Dan Hylander & Raj Montana Band, Guitars Unlimited m fl. Här är bilder från 1980-talet, en kväll när både KG 22 och Crut stod på scenen, samt Edde Nilsson som discjockey.

Norra Strandgatan 8

Norra Strandgatan 8, kv Abisko 1.
Idag finns ett parkeringshus på denna tomt.

Parkeringshuset Abisko, sett från Norra Strandgatan. Foto: Lars Östvall. (JFA.)

Norra Strandgatan 10

Norra Strandgatan 10, kv Abisko 2.

Fastigheten Norra Strandgatan 10 under tivning. Foto: Rune Bunnfors. (JFA.)

Företag på Norra Strandgatan 10:
Jönköpings Justeringskontor
Tallbarrsoljefabrikens kontor
samt bodde här även fotograf E Eriksson

Norra Strandgatan 12

Norra Strandgatan 12, kv Abisko 3.

Norra Strandgatan 12, från öster respektive väster. Foto: Rune Bunnfors. (JFA.)

Företag på Norra Strandgatan 12:
Reformskinnsfabriken

Norra Strandgatan 14

Norra Strandgatan 14/Borgmästargränd 2, kv Abisko 8.
Nuvarande huset ritat av Oscar Öberg och uppfört 1931.

Den stora stenfastigheten på Norra Strandgatan 14/Borgmästargränd 2, fotograferad 2020. Foto: Lars Östvall. (JFA.)

Företag på Norra Strandgatan 14:
Jönköpings Tegelförsäljning
R Rylander (kontor)

Norra Strandgatan 16

Norra Strandgatan 16, kv Apoteket 1.

Utdrag ur 1948 års karta över Jönköping. Kvarteret Apoteket ligger mellan Borgmästargränd och Lantmätargränd.
Vykort från 1916.

Norra Strandgatan 18

Norra Strandgatan 18, kv Apoteket 2.

Norra Strandgatan 18 – Jönköpings Litografiska Aktiebolag
Officiell adress var Östra Storgatan 17, där huvudkontoret låg, i södra delen av tomten.

Vy över Norra Strandgatan, kanske från sekelskiftet 1900. Nummer 18, Jönköpings Litografiska AB, är troligen det högre stenhuset i bildens mitt. (Jönköpings läns museum JM 1990/2: 526.)
Vykort från ca 1910.
Jönköpings Litografiska fastighet åt Norra Strandgatan. (Ur En bok om småländskt kultur- och näringsliv. 1946.)

Norra Strandgatan 20, kv Apoteket 3.

Norra Strandgatan 22.

Norra Strandgatan 24

Norra Strandgatan 24.

Vy från öster. Huset i mitten är Norra Strandgatan 24 och till vänster om det nr 26. Däremellan går Vattengränden in till vänster. Bilden är tagen 1908 av Erik Åkerhielm, som det året dokumenterade sitt Jönköping grundligt. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1993/1: 1335.)
Vy söderut från Norra Strandgatan, gränden hette Vattengränden. Norra Strandgatan 24 till höger och nummer 26 till vänster. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 57.)

Norra Strandgatan 26

Norra Strandgatan 26.

Norra Strandgatan är fastigheten till vänster med två likadana flygelliknande gavlar mot gatan. Vykort från tidigt 1900-tal.

Norra Strandgatan 28.

Norra Strandgatan 30

Norra Strandgatan 30/Apotekargränd 2.

Norra Strandgatan 30 – Varmbadhuset
1906 invigdes Jönköpings Varmbadhus. Det revs 1996 i samband med att Rosenlundsbadet byggdes om och till.
Varmbadhusets entré var dock från Apotekargränd – läs mer här: Apotekargränd

Vykort. (JFA-2012-067-083.)

Norra Strandgatan 32

Norra Strandgatan 32.

Norra Strandgatan 32, december 2020. Foto: Lars Östvall.

Företag på Norra Strandgatan 32:
Jönköpings Biljardfabrik
Karlströms Fastigheter

Norra Strandgatan 34

Norra Strandgatan 34.

Det vackra trähuset på Norra Strandgatan 34. Till höger ”Olssons lusthus”, postmästare J A Olssons lilla paviljong. (Jönköpings läns museum JM 1994/12: 128.)
Huset Norra Strandgatan 34, sett från öster. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA.)
Trähuset på Norra Strandgatan 34 fick vara kvar till 1970-talet, men sedan revs det. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-368.)

Norra Strandgatan 36

Norra Strandgatan 36, kv Aspen 4.

Från Norra Strandgatan blickar vi Torggränd ned mot Hovrättstorget. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 55.)

Norra Strandgatan 36 – AB Jönköpings Mejerier

Annons 1930.

Företag på Norra Strandgatan 36
Wetterlings Färg

Övrigt på Strandgatan 36
Kemiska stationen (1886)

Norra Strandgatan 38

Norra Strandgatan 38, kv Bäret 1.

Företag på Norra Strandgatan 38
Firma Budet
Mann & Co

Norra Strandgatan 40

Norra Strandgatan 40, kv Bäret 3.

Norra Strandgatan 40 – Östra elementarläroverket
Åren 1885-1886 uppfördes den stiliga skolbyggnaden utmed Norra Strandgatan, för att inrymma Jönköpings elementarskola för flickor – Östra elementarläroverket. Det invigdes 1887. På 1940-talet hade läroverket bytt namn till Kommunala Flickskolan.

Vykort. (JFA-2012-304-032.)
Elementarläroverket och husen västerut, foto från öster. Beskuren bild, från stereobild. (Jönköpings läns museum JM 1986/28: 77.)
Tidigt 1900-talet. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv, JFA-2012-304-109.)

Norra Strandgatan 42

Norra Strandgatan 42, kv Bäret 5.
Gatuhuset byggdes 1870.

Stenhuset från 1870 på Norra Strandgatan 42, fotograferat i december 2020. Foto: Lars Östvall. (JFA.)

Norra Strandgatan 44, kv Björnen 1.

Norra Strandgatan 46, kv Björnen 2.

Norra Strandgatan 48

Norra Strandgatan 48, kv Björnen 4.

Huset byggdes 1877.

Det röda trähuset Norra Strandgatan 48, samt även stenhuset nr 46, fotograferade december 2020. Foto: Richard Fransson. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Norra Strandgatan 50, kv Bofinken 1.

Norra Strandgatan 52, kv Bofinken 2.

Norra Strandgatan 54

Norra Strandgatan 54, kv Bofinken 3.

Fastigheten till höger bör vara Norra Strandgatan 54, idag ersatt av ett större byggnadskomplex. (Jönköpings läns museum JM 1995/4: 1156.)

Norra Strandgatan 56

Norra Strandgatan 56, kv Bofinken 4.

Norra Strandgatan 56, fotograferat den 14 december 2020. Foto: Richard Fransson. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Norra Strandgatan 58

Norra Strandgatan 58, kv Blixten 1.

Norra Strandgatan 58, enligt uppgift. Oid fotograf.
Dagens hus på Norra Strandgatan 58, fotograferat i december 2020. Foto: Richard Fransson. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Norra Strandgatan 60

Norra Strandgatan 60, kv Blixten 2.

Norra Strandgatan 60, foto i december 2020. Foto: Richard Fransson. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)
Innergård, anno 2020. Foto: Richard Fransson. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Företag och föreningar på Norra Strandgatan 60:
Stenbergs väveri (upphört 1883)
W. F. Orden / Vänskapsförbundet

Norra Strandgatan 62

Norra Strandgatan 62, kv Blixten 6.
Uppfört 1905, arkitekt Fr Lindström.

Norra Strandgatan 64, kv Blixten 4.

Norra Strandgatan 66

Norra Strandgatan 66, kv Blixten 5.

De låga trähusen på Norra Strandgatan 66, innan Allmänna Brand byggde sitt stora tegelhus på tomten. Detalj från vykort. (JFA.)
Allmänna Brands fastighet, fasaden mot Norra Strandgatan, nummer 64 och 66. Foto: Richard Fransson. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Norra Strandgatan 68

Norra Strandgatan 68, kv Cypressen 1.
Huset uppfört 1904 efter ritningar av F Lindström.

Tydligen har gatunumret ändrats sedan denna bild togs. Vykort från tidigt 1910-tal. (JFA-2012-304-050.)
Samma hus, fotograferat den 14 december 2020. Foto: Richard Fransson. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Företag på Norra Strandgatan 68:
Malmros Juridiska

Norra Strandgatan 70, kv Cypressen 2.

Norra Strandgatan 72

Norra Strandgatan 72, kv Cypressen 3.

När denna bild togs 1903-1904 kallades denna del av gatan Östra Strandgatan. Mellan nummer 72 och 74 gick Strandgränd in. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 52.)

Norra Strandgatan 74

Norra Strandgatan 74, kv Cittran.

Detta utdrag från Adélls karta 1915 visar hur gyttrig bebyggelsen vid Båtsmansbacken, här benämnd Båtsmansgränden, var. På Norra Strandgatan 74, 76, 78 och 80 finns flera hus på varje tomt. Och tvärs genom gränden gick det s k Trådrullatåget.

Norra Strandgatan 76

Norra Strandgatan 76, kv Censorn 3 (fd Cittran).
Det nuvarande huset byggdes 1945.

De många trähusen på Norra Strandgatan 76, kvarteret Censorn (fd Cittran). Till vänster i förgrunden går Båtsmansgränden in och året är 1908. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 50.)
Collection: Leif Rogö

Den enklare trähusbebyggelsen vid Båtsmansbacken, som ersattes av en stor tegelbyggnad 1945. (Rogös samling, Jönköpings läns museum JM 2013/3: 176.)

Uthusen närmast till höger bör vara Norra Strandgatan 76, bakom dem går Båtsmansgränden in till höger och därefter är det möjligen nummer 78 som nybyggt reser sig över den låga bebyggelsen. (JFA-2011-218.)
Vykort. (JFA-2011-2018.)

Båtsmansgränden

Mellan Norra Strandgatan 76 och 78 gick Båtsmansgränden in mot Östra Storgatan och Vedtorget. Tack, Lennart Lindberg, för bilden! (JFA 2019/224)

Norra Strandgatan 78

Norra Strandgatan 78, kv Censorn 5 (fd Centralen 3).

Ett större trähus på Norra Strandgatan 78, försvunnet sedan länge. (JFA-2011-2018.)
Norra Strandgatan, med Båtsmansgränden in till höger. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2028.)
Vy från Norra Strandgatan 1908, med badhuset och Liljeholmsskolan i bakgrunden. Det högra huset i förgrunden hör troligen till Norra Strandgatan 78, och uthusen därefter till nummer 80. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum.)

Det nuvarande huset uppfördes 1939 efter ritningar av stadsarkitekt Göran Pauli.

Norra Strandgatan 80

Norra Strandgatan 80, kv Censorn 6 (fd Centralen 7).
Uppfört 1939, arkitekt O Knutsson.

Detta bostadshus byggdes 1939. (Jönköpings läns museum JM 1986/24: 24.)

Norra Strandgatan 80 – Hedmans El
Firman startades 1964.

Hedmans El har sedan många år funnits i källarvåningen i huset Norra Strandgatan 80. Klart att en el-firma ska ha en snygg neonskylt! Foto: Lars Östvall.

Fler företag på Norra Strandgatan 80:
Larssons Skrotaffär

Norra Strandgatan 82

Norra Strandgatan 82, kv Centralen 8A.

Collection: Gustav Andersson

Småhusen utmed Norra Strandgatan, numren 80 och 82. Foto: Gustav Andersson. (Jönköpings läns museum JM 1984/3: 63.)

Norra Strandgatan 82 – Caltex bensinstation
Föreståndaren för Caltex på Norra Strandgatan hette Ingvar Johansson. Även brodern Karl-Erik Johansson jobbade på macken. Under en period var detta stamlokus för veteranerna i Jönköpings Motorklubb (JMK), berättar Göran Nell.

Caltex vid Norra Strandgatan, 1960-talet. Foto från Göran Nell.
Caltex-macken på 1960-talet. Tack Göran Nell för fina bilder!

Norra Strandgatan 84

Norra Strandgatan 84, kv Centralen 8B.

Vy från ”Undergången” – järnvägsbron över Östra Storgatan, som här sammanstrålade med Norra Strandgatan. Foto: Knut Felix Björlingson. Vykort. (Jönköpings läns museum JM 1988/7: 26.)
Det nybyggda huset från 1930-talet innehöll bl a en bensinstation. (Jönköpings läns museum JM 1990/1: 548.)

Fotograferna:
A G Andersson
Gustav Andersson
Knut Björlingson
Rune Bunnfors
Richard Fransson
Gunnar Holmqvist
Erik Åkerhielm
Lars Östvall

Fotografierna finns huvudsakligen i arkiven på Jönköpings läns museum, Jönköpings stadsarkiv och Jönköpings läns folkrörelsearkiv, samt:
Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv (JFA)
Rogös samling (Jönköpings läns museum).

Ett extra tack till den ständigt hjälpsamme Lennart Lindberg!

Lars Östvall
Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Back to top