Kanalgatan (södra sidan) – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Denna gata har också kallats Södra Kanalgatan.

Kanalgatan 2

Kanalgatan 2, kv Dolken.

Det avlånga huset på Kanalgatan 2, sett från norr. Till höger Göta hovrätt. Foto från omkring sekelskiftet 1900. (Jönköpings läns museum JM 1994/12: 26.)

Kanalgatan 2 – Joh. Lundhs Pianofabrik

Joh. Lundhs pianofabrik hade adress Kanalgatan 2 och på denna bild från 1908 syns en skylt för firman på husets hörn. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 78.)

Kanalgatan 2 – Ödman & Litzells Charkuteri

I hörnet Kanalgatan-Västra Holmgatan låg Ödman & Litzells Charkuteri. Detta foto från 1908, troligen taget av Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 88/2: 2178.)

Interiörbild, samt skyltfönster till Ödman & Litzells charkuteriaffär på Kanalgatan 2. Foto: Emil Eriksson. (Stig Ljungs arkiv. JFA.)

Kanalgatan 2 – Litzells Charkuteri

Annons i Bilistkalendern 1936.

Kanalgatan 2 – JLS Livsmedel – Jönköpings läns slakteriförening
Bildades 1934 under namnet Jönköpings läns Slaktdjursförsäljningsförening. Flera slakterier i länet anslöt och föreningen inköpte ett stort slakthus i Jönköping. Här öppnades också butiker – en av dem på Kanalgatan 2 – men man hade även distribution på landsbygden.
Litteratur:
Jönköpings läns Slakteriförening. 1946. I: En bok om småländskt kultur- och näringsliv.
JLS 50-årshistorik (1934-1984).

På 1940-talet fanns Jönköpings läns slakteriförening på Kanalgatan 2 – JLS Livsmedel. (Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA 2014-001-029.)
JLS tionde butik öppnade 1943 på Kanalgatan 2 i Jönköping. Fotografiet är taget ut JLS 50-årshistorik (1934-1984).

Läs mer om Jönköpings läns Slakteriförening här. Länken öppnas i nytt fönster.

Kanalgatan 2 – Gasolspecialisten

Under senare år låg Gasolspecialisten i huset Kanalgatan 2. (Lennart Lindbergs arkiv.)

Fler företag på Kanalgatan 2:
A. Tellström murmästare (1875 med adress Kanalgatan 2 & 4)
Auktionsfirman Pettersson & Son
Café Linné
Gurli Anderssons konditori
Litzell Eftr.

Kanalgatan 4

Kanalgatan 4, kv Dolken.

Kanalgatan 4 var det höga trevånings trähuset till höger. Foto från öster. (Lennart Lindbergs arkiv.)

Kanalgatan 4 – Emil Nicklassons skoaffär

I mittenhuset, Kanalgatan 4, syns ingången till Emil Nicklassons skoaffär. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-088.)

Kanalgatan 4 – Almquists Skrädderi

Skräddarmästare Axel Gunnar Almquist startade sitt skrädderi i juni 1941, men på Västra Holmgatan 12. I slutet av året flyttade skrädderiet in i lokalerna på Kanalgatan 4. (Foto ur Sveriges privata företagare, 1942.)

Kanalgatan 4 – Lagerströms Skrädderi

De röda trähusen på Kanalgatan 4 och längre bort i bild Kanalgatan 2. Foto: Rune Bunnfors. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Fler företag på Kanalgatan 4:
Elels Kläder
Emil Nicklassons Skoaffär
Hammarstedts Skrädderi
Knut Schiebers Cigar-Fabrik
S J Larsson, Klädmäklare (1875 med adress Kanalgatan 4 & 6)

Kanalgatan 6

Kanalgatan 6, kv Dolken.

Kanalgatan 6 – Kåbe Möbler
Firman grundades 1935 och innehavare var K B Westman.

Kåbe Möbler på Kanalgatan 6. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2318.)

Kanalgatan 8

Kanalgatan 8, kv Dolken.

Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-120-)

Kanalgatan 8 A – O W Ekmans Musikhandel
”Verksamheten börjades 1928 av nuvarande innehavaren, som då varit verksam inom branschen i många år. Bland annat hade han under fjorton års tid anställning hos J. L. Petterssons musikhandel i Jönköping. Den nuvarande firman omfattar musikhandel och reparationsverkstad för stråkinstrument, kameror o dyl. Tillverkning av nya violiner bedrives även. Rörelsen har under årens lopp gått snabbt framåt och omsättningen har ständigt ökats. Fastigheten är taxerad till 12.000 kr och brandförsäkrad för samma belopp. O W Ekman är född den 9 april 1857.” (Sveriges privata företagare. 1942, s 371.)

O W Ekmans Musikhandel på Kanalgatan 8. (Foto ur Sveriges privata företagare. 1942.)

Kanalgatan 8 A – Byggtjänst

Senare flyttade firman Bygg-Tjänst in i lokalerna på Kanalgatan 8 A. (Foto ur Lennart Lindbergs arkiv.)

Företag på Kanalgatan 8 B:
N J Johanssons Kortvaruaffär

Kanalgatan 10

Kanalgatan 10, kv Dolken.

Kanalgatan 10 omfattade både huset utmed och Kanalgatan och hörnhuset mot Östra Torget. Hörnhuset kallades Tullgrenska huset och här låg under 1900-talet flera livsmedelsaffärer.

Det långa huset Kanalgatan 10 till vänster, mellan hörnhuset (med adress Östra Torget) och de två tvärställda husen på Kanalgatan 8. Vykort från tidigt 1900-tal. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-038.)
Kanalgatan 10 med Tullgrenska hörnhuset till vänster (adress Östra torget nr 2). På detta vykort anges årtalet 1906, men andra källor anger istället året 1908. Foto: Erik Åkerhielm. Vykort.

Kanalgatan 10 – Jönköpings läns Arbetsförmedling

(Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA 2012-304-082.)

Företag på Kanalgatan 10:
Ahxners värmeledningsfirma
Oscar Johnsson
Samuelssons Tobakshandel

Kanalgatan 12

Kanalgatan 12, kv Druvan.

Fastigheten Kanalgatan 12 syns här längst bort i bildens mitt, på andra sidan Östra torget. Bilden är tagen före 1927, då kanalen lades igen. Vykort.
På denna vy över Kanalgatan österut syns det ljusa huset nummer 12 alldeles till höger. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 69.)
Den nu rivna fastigheten vid Östra torgets nordöstra hörn, sedd från Kanalgatan. Idag finns krogen El Duderino här. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2744.)

Kanalgatan 12 – Motorcompaniet B Cronwik
”Innehavaren är född i Jönköping. Efter slutad handelsskoleutbildning var han först anställd som springpojk på firma Reinhold Rylander i Jönköping. Han stannade där som biträde i fyra år och konditionerade därefter under ett års tid i Handelsföreningen Framåt i Jönköping. Hans håg stod emellertid till bilismen. Detta kanske berodde på att fadern innehaft en åkeriverksamhet. År 1920 hade han således börjat köra bil hos fadern och efter fullgjord värnplikt arbetade han hos fadern i dennes drosktrafik. År 1927 fick herr Cronwik anställning som försäljare hos Philipssons i Jönköping. Här arbetade han till år 1937, då han tillsammans med den kände tävlingsföraren Ragnar Sundqvist startade egen firma för bilförsäljning. Ett halvt år senare övertog direktör Cronwik ensam firman. Företaget gick raskt framåt. Firman sålde Dodge, Chrysler, Wanderer, Steyr samt D.K.,W. personbilar och motorcyklar. Redan år 1937 var omsättningen 630 000 kronor. Förutom direktör Cromviks rent merkantila förutsättningar var det nog även en annan omständighet som gjorde att hans firma redan från starten kom i ropet. Det var hans egen grundliga yrkespraktik. År 1920-21 praktiserade han sålunda på Nydals Mekaniska Verkstad i Jönköping. När bensinrestriktionerna trädde i kraft, var direktör Cromwik den förste att börja sälja gengasaggregat i Jönköping. Det var Inhert-aggregaten som vunnit hans särskilda bevågenhet. Åren 1939-1940 var omsättningen på detta område uppe i cirka en miljon kronor. Direktör Cromwik är en skicklig tävlingsförare. Redan 1923 hade han börjat att köra i tävlingar och innehar en förnämlig samling tävlingspriser. Även med gengasaggregat har han vunnit många tävlingar. Han är en god skytt och har även på detta område erövrat en mängd troféer. För sina insatser inom pistolskyttet har han tilldelats guldplakett. Carl Cromwik är född den 3 mars 1901. Samt gift sedan 1931 med Anita Kristina Pettersson. Barn: Ann-Marie, född 1934.”
(Sveriges privata företagare. 1942.)

Kanalgatan 14

Kanalgatan 14, kv Druvan.

Fastigheten Kanalgatan 14 med de gavelställda husen på ett foto från tidigt 1900-tal. Det ljus trähuset är Kanalgatan 12. (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. JFA-2012-304-087.)
De två huset på Kanalgatan 14 hade gavel mot gatan. I början av 1900-talet ägdes gården av fröken Jenny Ståhle. Detta foto troligen från 1903. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 71.)
Så här såg innergården till Kanalgatan 14 ut 1908. (Jönköpings läns museum JM 1991/1: 1470.)
Gården Kanalgatan 14, år 1904. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2735.)
Sedan flera av husen på och intill Kanalgatan 14 rivits var tomten tillgänglig för annat – här en ambulerande tatuerare! (Foto från Lennart Lindberg.)
Här är en färgbild från samma tomma tomter, nummer 14 och 16, men nu har den rullande tatueringsstudion gett sig av. Foto: Weine Karlstedt. Och detta är ännu en bild av alla som Lennart Lindberg letar fram åt oss, tack för det, Lennart!

Kanalgatan 18

Kanalgatan 18, kv Druvan.

Kanalgatan 18 – Thulins Cykelverkstad

H. Thulins cykelverkstad låg i hörnet Kanalgatan/Björngränd. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2752.)
En senare bild, men ännu finn cykelverkstaden kvar. (Lennart Lindbergs arkiv.)

Kanalgatan 18 – Ellwe Möbler

Collection: Leif Rogö

I samma fastighet låg en tid möbelaffären Ellwe. (Rogös samling, Jönköpings läns museum 2011/1: 375.)

Så här såg det ut inne på gården Kanalgatan 18. Foto 1908. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 70.)

Kanalgatan 20

Kanalgatan 20, kv Druvan – senare Stadsäga 561.
Huset uppfört 1824. Fram till 1846 inrymdes här en s k Lancasterskola. Därefter övergick den till att bli Jönköpings första folkskola. I slutet av 1900-talet hade Länkarna sina lokaler här.

Detta hus på Kanalgatan 20 byggdes en gång i tiden som skola – en s k Lancasterskola, med växelundervisning. Den existerade mellan 1824 och 1846. En av eleverna var Jönköpings store författare Viktor Rydberg. Senare blev detta Jönköpings första folkskola. Foto från 1890 (OBS: finns också uppgift om årtalet 1908). (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 2734.)

Kanalgatan 20 – Skyddsföreningens småbarnsskola
Redan 1862 grundade Ebba Ramsay (1828-1922) en ”skyddsskola”, dvs ett daghem för barn till arbetande mödrar. År 1872 flyttade Skyddsföreningens småbarnsskola in i lokalerna på Kanalgatan 20. Den fanns kvar till i mitten av 1900-talet, då Jönköpings kommun tog över verksamheten (1949). Förmodligen var det i samband med det som namnet ändrades till Östra barnträdgården.
Tips att läsa: ”Förskolan i Jönköping 1860-1997”, av Gunnel Elmgren (1998).

När denna bild togs 1908 fanns här ”Skyddsföreningens småbarnsskola”. På 1980-talet var detta lokal för Länkarna. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9:198.)

Kanalgatan 22

Kanalgatan 22, kv Druvan.

I hörnet mot Änkhusgatan låg denna träkåk, försvunnen sen länge. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-117.)

Kanalgatan 22 – Gustaf Lantz Bageri & Diversehandel

Vy från Kanalgatan med Änkhusgatan söderut 1908. Till höger Gustaf Lantz Bageri & Diverse-Handel på Kanalgatan 22. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1995/9: 67.)

Fler företag på Kanalgatan 22:
Gustafsson & Rolfe kafé
V Peterson speceri och bageri

Kanalgatan 24

Kanalgatan 24, kv Domaren.

Collection: Leif Rogö

Vy österut från korsningen Kanalgatan/Änkhusgatan. Till höger huset nummer 24, som i början av 1900-talet ägdes av änkefru Matilda Elmblad – under hennes tid var det servering här, ”spisning” av mat och kaffe. Bortanför syns 26:an och trähuset längst bort är nummer 28. (Rogös samling, Jönköpings läns museum JM 2013/3: 179.)

Kanalgatan 28

Kanalgatan 28, kv Domaren.
Kallades Melinska gården på 1800-talet.
Under en period fanns det en flickskola i huset.

Kanalgatan 28 – Thunanders Eftr. Möbelsnickare

Möbelsnickeriet Thunanders vid Kanalgatan 28. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 3043.)

Kanalgatan 30

Kanalgatan 30, kv Domaren.

Kanalgatan 30 – Systr. Appelgrens Bageri

på 1940-talet fanns Systrarna Appelgrens bageri i fastigheten Kanalgatan 30. Tidigare hade Hedmans specerier huserat i samma lokaler. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1542.)

Kanalgatan 30:
Folktandvården

Kanalgatan 32

Kanalgatan 32 – C P Sjölander Vagnfabrikant
(Se Adresskalender för Jönköpings stad år 1875, s 112.)

Kanalgatan 36

Huset till höger är Kanalgatan 36, fotat i början av 1900-talet. Sömmerskan Gustava Forsberg hade här sin verksamhet. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1552.)
Till höger om kanalen syns gården Kanalgatan 36 (till vänster nummer 38). Året är 1904. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1550.)

Kanalgatan 38

Kanalgatan 38, kv Citadellet.

Collection: Leif Rogö

Bostadshus på Kanalgatan 38. Inne på gården fanns Petrés garveri. (Rogös samling, Jönköpings läns museum JM 2011/1: 399.)

På detta intressanta foto har en del av huset Kanalgatan 38 rivits och istället finns ett betydligt högre stenhus. (Lennart Lindbergs arkiv.)
Collection: Leif Rogö

Här får även gatuhuset Kanalgatan 28 skatta åt förgängelsen. (Rogös samling. Jönköpings läns museum JM 2011/1: 376.)

Kanalgatan 38 – Petrés garveri

Inne på gården Kanalgatan 38 fanns F O Petrés garveri, 1908. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM 1987/1: 2417.)
Idag omfattar adressen Kanalgatan 38 en stor del av kvarteret Citadellet. Foto: Lars Östvall. (Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)

Kanalgatan 40

Kanalgatan 40, kv Citadellet.

Kanalgatan 40 med gaveln mot Tullportsgatan. (Lennart Lindbergs arkiv.)
Till vänster hyreshuset Kanalgatan 40, och längre bort nummer 38. Foto från öster. (Lennart Lindbergs arkiv.)

Kanalgatan 44

Kanalgatan 44 – TO. Tempel 2117 Frihet

Tisdagen den 30 december 1924, 2 våningen på kanalgatan 44.

Kanalgatan 48

Kanalgatan 48, kv Cypen

Kanalgatan 48 – NTO (National Templar Orden)

Kanalgatans östraste del, vy mot väster. Närmast Kanalgatan 48, där NTO hade sina lokaler. Därefter nr 46, 44 och 42. (Jönköpings läns museum JM 1993/2: 1545.)

Se gärna andra sidan av gatan: Kanalgatan (ojämna nummer).

Tack till Lennart Lindberg, Tony Winberg m fl för bilder och/eller uppgifter.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Lars Östvall

Back to top