Apotekargränd – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Apotekargränd har fått sitt namn av att Jönköpings äldsta apotek har legat i närheten – Apoteket Lejonet, grundat 1656. Gatan hette i äldre tid Frimurargränd, efter Frimurarnas hus, Östra Storgatan 29. Där hade Frimurarna sin verksamhet fram till dess att Stora Hotellet, Frimurarhotellet, byggdes i slutet av 1850-talet. Under en period i mitten av förra århundradet hette gränden Badhusgränd, efter stadens badhus, uppfört 1906, som låg i korsningen med Norra Strandgatan.

Lennart Lindberg, Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet

Apotekargränd 2

Apotekargränd 2 – Varmbadhuset

Nya Varmbadhuset, bild från vykort
När detta vykort var nytt, var också varmbadhuset nytt – det kallas här ”Nya Varmbadhuset”.

Redan 1836 öppnades ett varmbadhus på Badhusgatan.  Det är dock ingen idé att ni letar efter denna gata, den är på grund av ändrade stadsplaner försvunnen för länge sedan. Grovt sett kan man säga att den låg i nordvästra hörnet av nuvarande Kålgårdsområdet, inte långt från Munksjön. Det var härifrån vattnet togs i en träledning och värmdes i en ångpanna. Det fanns ett hus med två rum, ett för damer och ett för herrar, varje rum försett med” ett laggat och målat badkar i trä”. Ingen 50 meters bassäng där inte! Denna inrättning bestod till 1872 under ett antal ägare. Sedan fortsatte utvecklingen med bland annat Stora Hotellet som kom till 1862 och upplät mot ersättning en del av sin badverksamhet till allmänheten. En något udda badverksamhet var Jönköpings Skogsulls badanstalt belägen på Munksjöns västra strand vid nuvarande Högskolans nybyggda idrottshall. Skogsull var ett finare namn på tallbarr och man utvann ett material till stoppning av möbler från ljust tallbarr. En biprodukt var då tallbarrsolja och den användes till tallbarrsbad – Sveriges första.

Det första kommunala badhuset, med en inomhusbassäng invigdes den 12 juli 1906.Huset var, vi får säga var, eftersom det numera är raserat, ritat av stadsarkitekten i Jönköping, August Atterström. Han ritade också Helmershus (mycket sörjt av mig), Teaterhuset vid Hovrättstorget, Stugan och de fortfarande kvarstående Spårvagnshallarna.  Ett signum var ofta användandet av rött tegel med omfattningar och fält i puts. Tyvärr har många av hans alster försvunnit från vår gatubild.

Vykort, varmbadhuset
Vykort. (JFA-2012-067.)

Det 1906 färdigställda varmbadhuset hade en grund inomhusbassäng vars längd var 16 meter.

Bassängen, som efter badhusets utvidgande blev särskild bassäng för damer
Bassängen, som efter badhusets utvidgande blev särskild bassäng för damer. Vykort.

Så förblir förhållandena till 1939, då man drastiskt bygger till huset och den högdel som fanns med en 25 metersbassäng och ett hopptorn färdigställs. Det är väl på detta sätt som vi minns ”Varmbadhuset”.

Med tiden blev Varmbadhuset otillräckligt för jönköpingsborna och huset byggdes ut. (Jönköpings läns museum JM 1996/1: 7108.)

Här har väl de flesta av oss tvagats, besiktigats och släppts ut i stora bassängen av strama ”badtanter”. Här har väl många av oss iakttagit JSLS simmarna, Junefeltarna och Rolf Friberg, när de på 50- och 60-talet firade stora triumfer i bassängen. Johnny Hellström gladde oss med sina hopp från 5-meter innan han gick ett tragiskt öde till mötes den 15 januari 1962 och sköts ihjäl på öppen gata.

Den stora bassängen fanns i tillbyggnaden åt väster
Den stora bassängen fanns i tillbyggnaden åt väster. (Jönköpings läns museum JM 1988/2: 2637.)

Varmbadhuset blev i allt sämre skick och den 23 december 1990 stängdes det för all framtid. År 1996 revs den vackra badhusbyggnaden.

Lennart Lindberg

Källor:
Gudmundsgillets årsböcker
Visioner och Vardagskultur – Byggnadskonst i Jönköpings län.

.

Fotografier av Bosse Andersson

på 1980-talet tog Bosse Andersson en mängd foton av hemstaden Jönköping, bland annat varmbadhuset som han besökte flera gånger. Till vänster en vy från Norra Strandgatan, till höger fasaden mot Apotekaregränd. Foto: Bosse Andersson. (JFA-2012-108.)

trappan upp till omklädningsrummen
kassan

Två bilder från badhusets entré. Till höger kassan och till vänster trappan upp till omklädningsrummen. Foto: Bosse Andersson. (JFA-2012-108.)

Stora bassängen med hopptorn och svikter

Stora bassängen med hopptorn och svikter. Foto: Bosse Andersson. (JFA-2012-108.)

Mer om Östers gator: här!

Back to top